Det indre marked har givet Danmark en økonomisk gevinst på 100 mia. kr.

Publiceret 25-02-2017

Ny rapport vurderer, at Danmarks deltagelse i det indre marked giver gevinster i form af 5 % højere BNP og en årlig merindtægt på ca. 65.000 kr. for en gennemsnitsfamilie.

En ny rapport, som Erhvervsministeriet har fået udarbejdet, fra konsulenthuset Højbjerre Brauer Schultz viser, at EU’s indre marked er en stor gevinst for Danmark. Således har et LO-ægtepar i ejerbolig en direkte økonomisk gevinst af det indre marked i form af en årlig merindtægt på 65.000 kr., og vores BNP er 5 pct. (eller 100 mia. kr.) højere, end det ville have været, hvis Danmark handlede på baggrund af de almindelige internationale frihandelsprincipper.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:
”Denne her rapport understreger, at ved at være en del af EU's indre marked, stiller vi vores virksomheder bedre og gør vores borgere rigere. Vi har derfor en fælles opgave i at sikre, at det indre marked også fremadrettet er velfungerende og attraktivt, så vi alle sammen kan nyde godt af gevinsterne ved at handle med hinanden. Dansk økonomi er stærkt afhængig af, at vi kan afsætte vores varer og services i EU’s indre marked. Danske virksomheder har adgang til 500 mio. forbrugere på samme vilkår som på det danske marked, og det er godt for væksten og for at skabe arbejdspladser. Derfor har vi brug for det indre marked og for at fastholde det samarbejde, der har givet os så mange gevinster”.

578.000 danske arbejdspladser var i 2014 direkte knyttet til eksporten af varer og services til andre lande i EU’s indre marked. Det svarer til knap 21 pct. af den samlede beskæftigelse i Danmark.

Højbjerre Brauer Schultz har udarbejdet analysen for Erhvervsstyrelsen med henblik på at undersøge den økonomiske betydning af det indre marked for Danmark. Analysen består af hhv. en kortlægning af de økonomiske aktiviteter i Danmark, som er relateret til det indre marked, en kvantificering af det indre markeds betydning for beskæftigelse og værdiskabelse i Danmark, samt en kontrafaktisk analyse, der estimerer hvordan dansk økonomi ville have set ud, hvis Danmark ikke var en del af det indre marked, men alene baserede sig på frihandelsaftaler. 

Kontaktperson: Presserådgiver Sara Ringgaard Price, 91 39 94 07, srp@em.dk