Danmark skaber flere store virksomheder men det går langsomt

Publiceret 02-02-2017

Flere danske virksomheder vokser sig store i disse år, viser en ny analyse. Men det går langsomt, og der er behov for at se på rammerne for virksomhedernes adgang til kapital, hvis vi skal leve op til ambitionen om at skabe flere store virksomheder i fremtiden.

Antallet af store virksomheder med over 1.000 ansatte var i følge en tidligere opgørelse fra Erhvervsstyrelsen oppe på 168 stykker i 2012.

En ny analyse fra Vækstfonden viser, at Danmark nu er oppe på at have 192 virksomheder med over 1.000 ansatte.

"Det er positivt, at udviklingen går i den rigtige retning. Men det går ikke stærkt nok til virkeligt at være en seriøs kilde til vækst og beskæftigelse i Danmark.  Vi er nødt til at se på rammerne for den særlige type af vækstvirksomheder, som har potentialet til at vokse sig store – herunder adgangen til kapital. Det vil jeg nu bede Vækstfonden om at komme med input til i forbindelse med regeringens nye iværksætterpanel og udarbejdelsen af det kommende vækstudspil," siger erhvervsminister Brian Mikkelsen.

Vækstfondens analyse bygger både på data fra ind- og udland og interviews med danske virksomheder.

Analysen peger på, at de virksomheder, som vokser sig store, typisk falder i to grupper: I den ene gruppe vokser virksomhederne meget hurtigt og oftest globalt. Det er typisk digitale virksomheder, der får succes, når de hurtigt opnår en stor markedsandel. I den anden gruppe udvikler virksomhederne sig over længere tid frem mod et egentligt gennembrud, hvorefter væksten for alvor tager fart.

Fælles for begge grupper er, at behovet for risikovillig kapital er stort. Forskellen ligger i tidshorisonten. Hvor de digitale virksomheder opererer med et markedsvindue på 5 til 6 år, er virksomheder inden for eksempelvis industri, biotek eller detailhandel 10 til 15 år eller længere om at vokse sig store.

"Skal vi skabe store virksomheder i det omfang, regeringen lægger op til, er vi nødt til at se på, om de eksisterende kapitalstrukturer i Danmark understøtter virksomhedernes efterspørgsel på både risikovillig og tålmodig kapital. Det vil eksempelvis være relevant at se på den eksisterende venturemodel men også på muligheden for flere danske børsnoteringer og nye langsigtede samarbejder på investorsiden. Det tager vi nu fat på,” siger Christian Motzfeldt, direktør i Vækstfonden.

For yderligere informationer, kontakt:

Lars Erik Skovgaard, Erhvervsministeriet, mail: las@evm.dk, tlf.: 91 33 70 17