Regeringen vil have mere konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver

Publiceret 15-12-2017

Udviklingen i konkurrenceudsættelsen af offentlige opgaver er stort set gået i stå, viser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens årlige analyse ”Status for offentlig konkurrence”. Regeringen vil konkurrenceudsætte flere offentlige opgaver, og forbereder en plan for, hvordan flere opgaver kan sendes i udbud ved brug af måltal.

Udviklingen i konkurrenceudsættelsen af offentlige opgaver er stort set gået i stå, viser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens årlige analyse ”Status for offentlig konkurrence”. Regeringen vil konkurrenceudsætte flere offentlige opgaver, og forbereder en plan for, hvordan flere opgaver kan sendes i udbud ved brug af måltal.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

”Vi skal styrke konkurrencen om offentlige opgaver. Det giver rigtig god mening at se, om der er nogen, der kan levere bedre løsninger end de løsninger, som kommuner, regioner og staten har i dag. Derfor vil regeringen i 2018 komme med et udspil, der skal sikre endnu mere konkurrence om offentlige opgaver.”

”Konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver vil skabe bedre løsninger i den offentlige sektor og bidrage til at hæve produktiviteten. Samtidig vil det styrke dansk erhvervsliv.”

Minister for offentlig innovation Sophie Løhde:

”Vi ser et klart potentiale i at øge konkurrencen om offentlige opgaver. Ser vi på de opgaver, der kan konkurrenceudsættes, er det i dag kun omkring 26 procent, som bliver markedstestet via udbud. Det er for få.”

”I regeringen vil vi derfor opstille måltal, der kan være med til at øge konkurrenceudsættelsen. De skal være ambitiøse og naturligvis samtidig give mening for kommuner og regioner. Og måltallene kan ikke stå alene, de skal suppleres af andre initiativer.” 

I 2016 konkurrenceudsatte det offentlige opgaver for 103 milliarder kroner, mens det var muligt at konkurrenceudsætte opgaver til en samlet værdi af godt 400 milliarder kroner. Det svarer til en konkurrenceudsættelsesgrad på 25,8 procent mod 25,6 procent året før.

Kommunerne har ansvar for mange vigtige opgaver. I 2016 udbød kommunerne opgaver for 62 milliarder kroner svarende til en konkurrenceudsættelsesgrad på knap 27 procent.

Men der er meget store forskelle på kommunernes konkurrenceudsættelse. Gribskov Kommune konkurrenceudsatte over halvdelen af deres opgaver i 2016, mens de 10 kommuner, der konkurrenceudsætter mindst, til sammenligning har en konkurrenceudsættelsesgrad på cirka 20 pct. Det viser, at der i mange kommuner er et betydeligt potentiale for at opnå en bedre opgaveløsning ved at konkurrenceudsætte flere opgaver.

Læs Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse ”Status for offentlig konkurrence”. 

Kontaktperson: Jesper Christiansen, presserådgiver, Erhvervsministeriet, jec@em.dk, tlf. 91 33 70 17.