Regeringen ser nærmere på henstillingen fra Det Systemiske Risikoråd

Publiceret 20-12-2017

Det Systemiske Risikoråd har henstillet til erhvervsministeren, at den kontracykliske buffersats for Danmark aktiveres i 1. kvartal 2018.

Det Systemiske Risikoråd har på Rådets møde den 18. december 2017 henstillet til erhvervsministeren, at den kontracykliske kapitalbuffer sættes til 0,5 pct. i 1. kvartal 2018.

Det følger af lovgivningen om Det Systemiske Risikoråd, at henstillinger rettet mod regeringen skal indeholde en udtalelse fra ministeriernes repræsentanter i Rådet, og at regeringen inden for tre måneder skal følge henstillingen eller forklare, hvorfor henstillingen ikke følges.

Ministeriernes repræsentanter samt Finanstilsynet har ikke stemmeret i forhold til henstillinger rettet mod regeringen.

På vegne af regeringen udtaler erhvervsminister Brian Mikkelsen følgende i forhold til henstillingen om aktivering af den kontracykliske buffer i Danmark:

”Den kontracykliske kapitalbuffer (bufferen) er en del af de kapitalinstrumenter, der blev gennemført i dansk lovgivning efter den seneste finansielle krise. Regeringen vil nu se nærmere på henstillingen. Regeringen vil i den kommende tid vurdere, om de økonomiske forhold er til stede for at aktivere bufferen, herunder i lyset af arbejdet med afviklingsplaner og de seneste kapitalkrav fra Basel-komitéen. Regeringen vil på den baggrund inden for tre måneder træffe beslutning om, hvorvidt bufferen skal aktiveres.”

 

For yderligere oplysninger:

Pressechef René Gyldensten: rgy@em.dk / 91 33 70 15