Fastsættelse af den kontracykliske buffer for Danmark, Grønland og Færøerne for 4. kvartal 2017

Publiceret 21-12-2017

Erhvervsministeren fastsætter hvert kvartal den kontracykliske buffersats for Danmark, Grønland og Færøerne

For 4. kvartal 2017 fastsættes den kontracykliske buffersats til 0 pct. i Danmark, Grønland og på Færøerne.

Fastsættelsen af buffersatsen for Grønland og Færøerne sker bl.a. på baggrund af, at Det Systemiske Risikoråd har anbefalet, at buffersatserne fortsat bør være 0 pct.

For Danmark har Det Systemiske Risikoråd på sit møde den 18. december 2017 henstillet til regeringen, at den kontracykliske buffersats for 1. kvartal 2018 i Danmark sættes til 0,5 pct. med virkning fra den 31. marts 2019.

Regeringen vil i den kommende tid vurdere, om de økonomiske forhold er til stede for at aktivere bufferen. Her vil regeringen blandt andet tage hensyn til de seneste kapitalkrav fra Basel-komitéen og færdiggørelse af arbejdet med genopretnings- og afviklingsplaner for banker og pengeinstitutter. Regeringen vil på den baggrund inden for tre måneder træffe beslutning om, hvorvidt bufferen skal aktiveres, og dermed hvad bufferen skal sættes til for 1. kvartal 2018.

Kontaktperson: Pressechef René Gyldensten, tlf.: 91 33 70 15, rgy@em.dk