Erhvervsministeren rejser til Israel for at øge samarbejdet inden for iværksætteri og life science

Publiceret 15-12-2017

Erhvervsminister Brian Mikkelsen rejser lørdag d. 16. september og frem til tirsdag d. 19. september til Israel sammen med en erhvervsdelegation. Turen skal åbne døre for øget eksport og samarbejde med israelerne inden for iværksætteri, life science og digital health.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

”Israel er blandt de førende i verden, når det gælder innovation inden for life science området. Det skyldes ikke mindst, at israelerne har en fantastisk kultur for iværksætteri, som, jeg mener, Danmark kan lære meget af. Derfor håber jeg, at denne her tur kan åbne op for et øget samarbejde mellem Danmark og Israel inden for fx forskning og erfaringsudveksling. Samtidigt er Danmark jo også en nation med stærke kompetencer inden for både life science og innovation, så det er et samarbejde, som i høj grad går begge veje, og som vil bane vejen for øget dansk eksport og nye spændende etableringsmuligheder for danske start-ups.”

Interessen for de danske kompetencer på life science området understreges blandt andet af, at det israelske sundhedsministerium og fire israelske Health Maintenance Organisations (udbydere af offentlig sygesikring) har inviteret erhvervsministeren og den danske delegation til en snak om Israels kommende strategi for digital health. På mødet vil man diskutere mulighederne for et øget samarbejde med de danske myndigheder og virksomheder på området.

Sammen med delegationen skal ministeren endvidere besøge Sheba – Tel HaShomer hospitalet, som er Israels største og mest innovative hospital. Hospitalet har oparbejdet et tæt samarbejde med israelske og internationale virksomheder omkring udvikling af nye teknologier. Man er nu ved at opstarte en inkubator på hospitalet, og fra israelsk side er der stor interesse for at få danske start-ups og større virksomheder til at sidde med i inkubatoren.

Turen inkluderer også et besøg hos venturefond og inkubator Sanara Ventures, som er et joint venture mellem Teva Pharmaceuticals og Philips Healthcare. Sanara Ventures’ formål er at skalere start-ups inden for digital health, og også her er der gode muligheder for fremtidige partnerskaber med danske investorer og virksomheder.

Derudover skal ministeren mødes med den israelske økonomi- og industriminister, Eli Cohen. Formålet med mødet er blandt andet at præsentere visionen bag åbningen af det danske innovationscenter i Tel Aviv og vise, hvorfor etableringen også er i israelsk interesse samt at drøfte et øget samarbejde mellem Danmark og Israel fremover, særligt med fokus på innovation og iværksætteri.  

Ministeren ledsages på rejsen af en erhvervsdelegation bestående af:

 

Pressekontakt:

Presserådgiver i Erhvervsministeriet Sara Ringgaard Price, srp@em.dk, tlf: 91 39 94 07