Basel-komitéens endelige anbefalinger offentliggjort

Publiceret 07-12-2017

De ventede anbefalinger til kreditinstitutters kapitalkrav er i dag offentliggjort af Basel-komitéen. Kravene kan betyde, at institutterne skal polstre sig med væsentligt mere kapital. Erhvervsminister Brian Mikkelsen vil arbejde for, at danske kreditinstitutter ikke rammes unødigt hårdt.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen udtaler:

”Basel-komitéens anbefalinger svarer desværre til det, vi havde forventet. Regeringen er derfor fuldt ud opmærksom på, at anbefalingerne kan få stor effekt for de danske kreditinstitutter.

Anbefalingerne skal dog først implementeres i EU, før de gælder for de danske institutter. Jeg vil derfor fortsætte kampen for at sikre de bedste betingelser for de danske kreditinstitutter.

Danmark vil i EU fremføre et krav om, at den danske finansielle sektor ikke skal rammes unødigt hårdt, og vi vil arbejde for, at kapitalkravene fortsat skal afspejle den faktiske risiko.”

Tidligere på året nedsatte erhvervsminister Brian Mikkelsen en ekspertgruppe, der skal identificere de væsentligste danske interesser i Basel-komitéens anbefalinger.

Ekspertgruppen vurderer umiddelbart, at effekten for de største danske kreditinstitutters kapitalkrav vil være i størrelsesordenen 72-83 mia. kr., når de nye regler er fuldt indfaset i 2027. Det svarer til en stigning på 31-36 pct. i forhold til allerede kendte fremtidige kapitalkrav. Beregningerne er nærmere uddybet i det medfølgende bilag. Ekspertgruppen vil nu vurdere, om der er behov for at opdatere beregningerne på baggrund af Basel-komitéens endelige anbefalinger.

EU-processen om hvordan anbefalingerne fra Basel-komitéen skal implementeres, går nu i gang. Til brug for forhandlingerne i EU vil ekspertgruppen identificere de væsentligste danske interesser. Gruppens vurderinger kommer til at indgå i de kommende EU-forhandlinger.

Kontaktperson: Rasmus Holm Thomsen, 91 39 94 55, rht@em.dk