Ændring til konkurrenceloven giver klarere regler for konsortier

Publiceret 01-12-2017

Folketinget har i går vedtaget en ændring af konkurrenceloven. Ændringen skal gøre det nemmere for virksomheder at vurdere, om et samarbejde med andre virksomheder er lovligt, når de går sammen og byder på offentlige opgaver.

Erhvervsminister Brian Mikkelsens forslag til ændring af konkurrenceloven er i går vedtaget af Folketinget. Ændringen betyder blandt andet, at visse aftaler – fx nogle konsortier – fremover kan komme under bagatelgrænserne og dermed falder uden for lovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen siger:

”Konkurrenceloven sætter rammerne for en effektiv konkurrence på markederne. Effektiv konkurrence giver lavere priser og bedre udbud af varer og tjenester. Det kommer både virksomhederne og forbrugerne til gavn. Lovændringen skal blandt andet gøre det klarere for virksomhederne, hvornår de kan indgå i fx konsortiesamarbejder uden at overtræde konkurrencereglerne.”

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er i gang med at opdatere Konkurrencerådets vejledning om konsortier, som skal gøre det klarere for virksomhederne, hvornår de lovligt kan indgå konsortiesamarbejder.

Ændringen af konkurrenceloven giver også myndighederne bedre muligheder for at håndhæve loven. Det gælder blandt andet muligheden for i særlige tilfælde at sætte tidsfristerne i fusionssager i stå, straflempelsesreglerne er blevet styrket, og det nordiske samarbejde på konkurrenceområdet er blevet tættere.

Kontaktperson: 

Presserådgiver Jesper Christiansen, jec@em.dk, tlf.: 91 33 70 17