Sune Stampe Sørensen bliver ny direktør for Patent- og Varemærkestyrelsen

Publiceret 08-08-2017

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har udpeget ny direktør for Patent- og Varemærkestyrelsen.

Det bliver den 43-årige cand.scient.pol. Sune Stampe Sørensen, der skal afløse Jesper Kongstad som direktør i Patent- og Varemærkestyrelsen. Sune Stampe Sørensen har solid ledererfaring fra både Miljø- og Fødevareministeriet samt Finansministeriet. Den nye direktør er udpeget af erhvervsministeren og tiltræder stillingen den 1. oktober 2017.

Erhvervsminister, Brian Mikkelsen:

”Det glæder mig meget, at Sune Stampe Sørensen har sagt ja til at tiltræde stillingen som direktør for Patent- og Varemærkestyrelsen. Med hans solide ledererfaring er han den rette person til at videreføre og udvikle Patent- og Varemærkestyrelsens vigtige arbejde.”

Tiltrædende direktør, Sune Stampe Sørensen:                                 

”Jeg glæder mig meget til at blive en del af Patent- og Varemærkestyrelsen og jeg ser frem til at møde alle de engagerede og højt specialiserede medarbejdere. Det bliver uden tvivl en spændende og udfordrende tid jeg kan se frem til, men jeg føler mig godt rustet og er sikker på, at vi ved fælles styrket indsats kan imødegå de fremtidige udfordringer til gavn for dansk erhvervsliv.”

Patent- og Varemærkestyrelsen er en dynamisk, moderne og markedsorienteret del af Erhvervsministeriet. Det er styrelsens formål at hjælpe danske virksomheder med at beskytte og arbejde med deres idéer og opfindelser, så de bliver til aktiver. Patent- og Varemærkestyrelsen leverer målrettet information og vejledning til virksomhederne i hele udviklingsprocessen, og er den myndighed i Danmark, der udsteder patenter og registrerer varemærker, brugsmodeller og designs.

Styrelsen arbejder derudover for en effektiv og tidssvarende IPR-lovgivning og sagsbehandling af høj kvalitet på både nationalt og internationalt niveau, så danske virksomheder kan udnytte IP-rettigheder til at styrke deres konkurrenceevne.