Regeringen vil sænke Storebæltstakster med 25 procent

Publiceret 23-08-2017

Det skal være billigere at køre over Storebælt. Det mener regeringen, der vil reducere taksten for at krydse Storebæltsforbindelsen med 25 procent.

Over de næste tre år vil regeringen sænke taksten for at køre over Storebæltsforbindelsen med i alt 25 procent. Det er et af hovedbudskaberne i regeringens erhvervs- og iværksætterudspil.

"Jeg er utroligt glad for, at vi får sat taksten for at køre over Storebælt ned. Det betyder virkelig noget både for borgere og virksomheder og for sammenhængen i landet," siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen. 

"Storebælts-forbindelsen tilhører danskerne. Den skal give plads til bevægelse. Den skal ikke være en pengemaskine for staten. Nu er der kommet økonomisk rum til at sætte taksterne ned. Det skal danskerne kunne mærke, så endnu flere kan få endnu mere gavn af forbindelsen," siger finansminister Kristian Jensen. 

"Med takstnedsættelsen binder vi Danmark endnu bedre sammen. Det gavner borgerne, og det gavner i høj grad også erhvervslivet. Takstnedsættelsen betyder øget mobilitet, da arbejdstagere lettere kan pendle mellem forskellige landsdele, og det betyder nye markedsrelationer og billigere fragt af varer på tværs af landet. Så det her vil bidrage positivt til væksten på begge sider af Storebælt," siger erhvervsminister Brian Mikkelsen.

Takstnedsættelsen vil blive indfaset over en treårig periode, så den første nedsættelse sker pr. 1. januar 2018 og forventes at være fuldt gennemført pr. 1. januar 2021. Effekten af takstnedsættelsen vil være en forlængelse af tilbagebetalingstiden for Storebæltsbroens gæld med 3 år, så forbindelsen forventes at være gældfri i 2031.

Takstnedsættelsen vil gælde vejtrafik og persontog.

Transportministeren vil indbyde til politiske drøftelser om den konkrete udmøntning af takstnedsættelsen, herunder i forhold til diverse rabatordninger.