Regeringen og Vækstforum Nordjylland indgår vækstpartnerskabsaftale

Publiceret 28-08-2017

Regeringen og Vækstforum Nordjylland har indgået en ny vækstpartnerskabsaftale om erhvervsudviklingen i Region Nordjylland. Parterne er enige om at udvikle den nordjyske region ved bl.a. at sætte fokus på digitalisering, det maritime område og grønne teknologier.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K):

”Det skal være attraktivt at drive virksomhed over alt i Danmark, og vi skal give erhvervslivet gode muligheder for at skabe vækst, og udnytte de nye muligheder, der ligger i digitaliseringen og nye teknologier. Vækstpartnerskabsaftalen er med til at styrke vilkårene for erhvervslivet i Nordjylland, og er endnu et skridt på vej mod at skabe vækst overalt i Danmark.”

Med aftalen vil parterne blandt andet samarbejde om, hvordan en teknologipagt, der har fokus på at fremme de videnskabelige og tekniske uddannelser, kan understøtte væksten i Region Nordjylland.

Vækstpartnerskabsaftalen mellem regeringen og Region Nordjylland har også fokus på regionens styrkeposition inden for de maritime erhverv. Nordjylland har således mange produktions- og servicevirksomheder, som er i en positiv udvikling inden for bl.a. fiskeri, akvakultur og Det Blå Danmark.

Fiskeriminister Karen Ellemann (V):

"Fiskeriet er et meget vigtigt erhverv også i Nordjylland. Jeg glæder mig derfor på erhvervets vegne over Vækstpartnerskabsaftalen i Region Nordjylland. Jeg synes, at det er et godt og visionært samarbejde, hvor der er mulighed for, at vi sammen styrker den position, fiskeriet har i regionen."

Region Nordjylland og det øvrige Vestdanmark har også en styrkeposition inden for grønne erhverv og energiteknologi. Der er et stærkt netværk af virksomheder, underleverandører og uddannelsesinstitutioner med stor viden og erfaring inden for disse områder, som sammen styrker den grønne omstilling. Med partnerskabsaftalen kommer regeringen og Vækstforum Nordjylland til at bidrage til udviklingen af en ny strategi og handlingsplan for den vestdanske vindmølleindustri. Desuden vil Vækstforum Nordjylland iværksætte forskellige tiltag, der styrker den cirkulære økonomi. 

Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen (V):

”Cirkulær økonomi er en afgørende brik i at sikre fremtidens miljø, vækst og velstand, og regeringen har en klar ambition om at flytte Danmark i retning af en cirkulær økonomi, hvor vi får meget mere ud af vores ressourcer.”

Formand for Vækstforum Nordjylland Ulla Astman (S):

”I Nordjylland ser vi Teknologipagten som et afgørende samarbejdsområde, der spiller godt sammen med de initiativer, vi allerede har taget i regionen for at sikre kvalificeret arbejdskraft. Kun et tæt samarbejde om udvikling af nye kompetencer vil gøre det muligt at løse fremtidens udfordringer omkring digitalisering, automatisering og smart produktion. Samtidig er det afgørende at fortsætte opgraderingen af den nordjyske digitale infrastruktur, og skal regeringens 2020 målsætning om lynhurtige forbindelser nås, kræver det en fælles og forstærket indsats, så alle områder af Nordjylland bliver dækket senest i 2020.

Fiskeri- og akvakultursektorerne har også meget stor betydning for Danmark og for Nordjylland, hvor en stor del af fiskeriet og de efterfølgende landbaserede aktiviteter bidrager til vækst og beskæftigelse i de mere tyndt befolkede områder af regionen. Med den nye aftale får Vækstforum Nordjylland et væsentligt ansvar for på nationalt plan at videreudvikle fiskerisektoren og akvakultursektoren.”

Læs aftalen mellem regeringen og Vækstforum Nordjylland

For yderligere pressekontakt:

Erhvervsministeriet: Presserådgiver Rasmus Holm Thomsen rht@em.dk / mobil 91 39 94 55