Basel-ekspertgruppe afleverer foreløbigt skøn for effekt på kapitalkrav

Publiceret 11-08-2017

Et foreløbigt skøn fra erhvervsministerens Basel-ekspertgruppe viser, at effekten af de mest sandsynlige Basel-anbefalinger øger kapitalkravene til den danske finansielle sektor med 27 til 39 pct. Beregningerne indgår i erhvervsministerens videre arbejde med at sikre, at danske institutter rammes mindst muligt af de nye krav.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen udtaler:

”Basel-komitéen har endnu ikke offentliggjort sine endelige anbefalinger, men det foreløbige skøn fra ekspertgruppen viser en potentielt væsentlig stigning i kapitalkravene for de danske institutter. Ekspertgruppens foreløbige skøn vil indgå i den fortsatte dialog med bl.a. EU-Kommissionen om, hvordan Basel-komitéens anbefalinger skal implementeres i EU. I den forbindelse vil regeringen fortsat arbejde for, at danske institutter ikke bliver så hårdt ramt af de nye krav, som de foreløbige skøn kunne indikere. Sådanne krav vurderes at være højere, end hvad risici tilsiger. Jeg ser frem til at modtage arbejdsgruppens endelige afrapportering på basis af Basel-komitéens kommende anbefalinger, så vi har det bedst mulige udgangspunkt for fortsat at varetage de danske interesser i de kommende EU-forhandlinger.”

Ekspertgruppens foreløbige skøn viser, at de største danske institutters samlede kapitalkrav kan stige med i størrelsesordenen 64 til 92 mia. kr. svarende til en stigning på 27 til 39 pct. i forhold til allerede kendte fremtidige kapitalkrav. Det betydelige interval afspejler usikkerhed om, hvordan de endelige anbefalinger fra Basel-komitéen ser ud.

Basel-komitéen har endnu ikke offentliggjort sine anbefalinger. Erhvervsministerens ekspertgruppe, der består af repræsentanter fra den finansielle sektor og relevante myndigheder, har udarbejdet et foreløbigt skøn over effekten for den danske finansielle sektor ud fra de anbefalinger, som vurderes at have størst sandsynlighed for at blive gennemført.

Anbefalingerne fra Basel-komitéen skal udmøntes i konkret EU-lovgivning, før de bliver gældende for de danske institutter.

Det foreløbige skøn samt beregninger

Det foreløbige skøn samt beregninger (English)

Kontaktperson i Erhvervsministeriet: Lars Erik Skovgaard, tlf.: 91 33 70 17, las@em.dk.