Virksomheder bruger Vækstfonden til finansiering af ejendomme uden for store byer

Publiceret 20-04-2017

Vækstfonden oplever stor efterspørgsel på lån til finansiering af erhvervsejendomme uden for de større byer. Godt 50 små og mellemstore virksomheder fik lån til ejendomsfinansiering for over 230 mio. kroner i 2016, og efterspørgslen er fortsat høj.

Mange små og mellemstore virksomheder oplever, at det kan være vanskeligt at finansiere ejendomme til eksempelvis lager, kontor og produktion, hvis virksomheden ligger uden for de større byer. Derfor søger mange af virksomhederne alternativ finansiering hos Vækstfonden, som oplever stor efterspørgsel.

Alene i 2016 fik knap 50 små og mellemstore virksomheder over hele landet lån til ejendomsfinansiering fra Vækstfonden for over 230 mio. kroner, og efterspørgslen er fortsat ind i 2017.

"Det er positivt, at Vækstfonden – også uden for de store byer - har mulighed for at træde til med lån, som er for risikable for banker og realkreditinstitutter, men hvor virksomhedernes projekter i øvrigt ser fornuftige ud. Det er vigtigt for samfundet, at virksomheder har mulighed for at slå sig ned i hele landet, så de kan holde på og skabe arbejdspladser også uden for de store byer,” siger erhvervsminister Brian Mikkelsen.

Vækstfonden har mulighed for at tage en større risiko end banker og realkreditinstitutter, og fondens lån kan dermed fungere som løftestang til, at finansieringen falder på plads.

”Penge- og realkreditinstitutters forretningsmodel betyder, at de typisk kigger på belåningsværdien og på, hvilke alternative anvendelsesmuligheder den givne ejendom har, i fald det bliver nødvendigt at afhænde den. Ligger ejendommen i et område med få virksomheder, har det stor indflydelse på lånemulighederne. I Vækstfonden har vi mulighed for at løbe en lidt større risiko, og derfor fokuserer vi på virksomhedens samlede gældsserviceringsevne og ikke isoleret på ejendommen. Dermed kan vi finansiere nogle af de ejendomsinvesteringer, der ellers har svært ved at lykkes”, siger udlånsdirektør i Vækstfonden Jens Mølby.

Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til rådighed. I samarbejde med private investorer har fonden siden 1992 medfinansieret vækst i mere end 6.600 danske virksomheder for et samlet tilsagn på over 20 mia. kroner.

For yderligere information, kontakt:

Lars Erik Skovgaard, presserådgiver, Erhvervsministeriet, las@em.dk / 91 33 70 17

Peter Bruun, kommunikationschef, Vækstfonden, pbr@vf.dk / 40 81 35 46