Vinderidé i sjællandsk konkurrence viser stort potentiale for deleøkonomi mellem virksomheder

Publiceret 27-04-2017

En idé om B2B-deling af maskiner og materiel vandt Region Sjællands idékonkurrence på Challenges.dk. Med konkurrencen inviterede regionen til åben idéudvikling for at finde deleøkonomiske løsninger for virksomheder. Et koncept som erhvervsminister Brian Mikkelsen gerne ser mere af i fremtiden.

Ved hjælp af en online markedsplads skal virksomheder kunne dele maskiner og materiel, der ikke bliver udnyttet til fulde. På den måde kan eksisterende maskiner og udstyr udnyttes bedre, og små og mellemstore virksomheder slipper for at binde unødigt mange penge i dyre produktionsapparater. Det er grundtanken bag Søren Knudsens vinderidé, med titlen ”Shareb2b”, der netop har vundet den deleøkonomiske idékonkurrence ”Region Sjælland deler”.

"Det er fantastisk, at vi har vundet. Vores ide er baseret på, hvad vi kan se fungerer. Og titlen bekræfter jo, at det er det rigtige, vi har gang i, og at det måske kan bredes ud til andre sektorer," siger Søren Knudsen med henvisning til hans deleøkonomiske virksomhed FarmBackup, som har bidraget til vinderideen med erfaringer og indsigt i 'business to business'-markedet.

I konkurrencen, som er foregået på platformen Challenges.dk, efterlyste Region Sjælland gode idéer, der kan hjælpe regionens små- og mellemstore virksomheder til at udnytte deleøkonomiske koncepter virksomhederne imellem (business to business).

"Vi ønsker at bidrage til, at regionens virksomheder bliver mere aktive og interesserede i deleøkonomien. Særligt til at dele uudnyttet kapacitet og ressourcer, så vi får øget produktiviteten, innovationen og konkurrenceevnen hos vores virksomheder. Ifølge Dansk Industri kan 30 procent af maskinerne og bygningerne udnyttes bedre, og ShareB2B er et godt bud på en løsning på det problem," siger Jens Stenbæk, regionsrådsformand i Region Sjælland.

I alt fik Region Sjælland 22 spændende idéer ind, som ifølge Jens Stenbæk har givet masser af stof til eftertanke til den fremtidige udvikling af regionens indsats inden for deleøkonomi.

Ud over at give Region Sjælland en række spændende idéer til deleøkonomiske koncepter mellem virksomheder, fungerede idékonkurrencen samtidigt som pilotprojekt på platformen Challenges.dk, som drives af Erhvervsstyrelsen.

"Når vi på denne her måde åbner op for at inddrage det private erhvervsliv i formuleringen af løsninger til fremtidens Danmark, åbner vi samtidigt op for, at flere små innovative virksomheder kan byde ind. Og det giver altså en helt ny form for dynamik og nytænkning, som både kommer det offentlige, virksomhederne og borgerne til gavn. Derfor har vi nu relanceret hjemmesiden Challenges.dk, så vi fremadrettet i langt højere grad kan benytte challenges til at invitere alle de gode idéer ind i den offentlige opgaveløsning," siger erhvervsminister Brian Mikkelsen.

Challenges.dk er et koncept, som skal understøtte innovation i det offentlige og i erhvervslivet ved at invitere til åben ideudvikling omkring løsninger på identificerede problemer – i Region Sjællands tilfælde behovet for bedre udnyttelse af virksomhedernes kapacitet gennem deleøkonomiske koncepter. Planen er nu at videreudvikle platformen, som led i regeringens arbejde for at fremme deleøkonomien i Danmark, så crowdsourcing i endnu højere grad kan bruges til at skabe innovative løsninger til det offentlige.

"Vinderidéen i Region Sjællands challenge, hvor virksomhederne får mulighed for at dele overskudskapaciteten fra deres maskiner med hinanden, er jo et rigtig godt eksempel på en god idé, som måske ikke ville være opstået uden crowdsourcing fra Region Sjællands side.  Samtidigt understreger de indkomne idéer til denne challenge, at deleøkonomien – som de seneste år har oplevet enorm vækst blandt privatpersoner – også rummer et stort potentiale virksomhederne imellem," siger erhvervsminister Brian Mikkelsen.

Pressekontakter:
Søren Knudsen, FarmBackup: 22415887
Jens Stenbæk, Regionsrådsformand, Region Sjælland: 20371198
Sara Ringgaard Price: Presserådgiver, Erhvervsministeriet: 91 39 94 07

Ideen går ud på at oprette en online markedsplads for deling af maskiner og materiel.

Her kan virksomheder med overskudskapacitet på deres maskiner lave opslag, med det de kan tilbyde, og derved matche udbud og efterspørgsel. Med maskiner tænkes der primært på de maskiner, som indgår i virksomhedernes produktionsapparat, men som ikke altid udnyttes til fulde. Shareb2b kan sikre, at eksisterende maskiner udnyttes bedre, at virksomheder med mangel på kapacitet kan slippe for at binde unødig kapital i et produktionsapparat, og at der gennem deling kan udveksles vigtige erfaringer mellem virksomheder.

Ifølge Dansk Industri kan 30 pct. af virksomhedernes maskiner og bygninger udnyttes bedre.

Beregninger fra Dansk Industri sidste år viste, at virksomheder ved brug af deleøkonomiske løsninger, kan øge velstanden i Danmark med 1,7 milliarder kroner.

Challenges er en (crowdsourcing) metode til at støtte og accelerere udvikling og innovation. Ved at bruge Challenges løses et problem samtidig med, at markedet stimuleres, og der skabes nye forretningsmuligheder.

Når den offentlige sektor skal finde løsninger på samfundsmæssige udfordringer eller have input til nye produkter og services kan ulempen ved de traditionelle indkøbs- eller udviklingsmetoder være, at de ikke nødvendigvis er attraktive for leverandører, som kan løse opgaven på en innovativ og nytænkende måde. Derved kan offentlige aktører gå glip af kompetencer og muligheden for at få nye perspektiver på opgaveløsningen, og de små, innovative virksomheder kan have svært ved at komme ind på markedet for salg af løsninger til det offentlige.