Penge fra salg af erindringsmønter skal styrke socialøkonomiske virksomheder

Publiceret 05-04-2017

11 socialøkonomiske projekter modtager nu finansiel støtte fra Hendes Majestæt Dronning Margrethe 2.’s erindringsmøntspulje.

En pulje på 5 millioner kr., som stammer fra salget af Hendes Majestæt Dronning Margrethe 2.’s erindringsmønter i anledning af hendes 70 og 75 års fødselsdage, er nu blevet udmøntet til i alt 11 socialøkonomiske projekter.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

”De socialøkonomiske virksomheder gør en kæmpestor indsats for at få udsatte ind på arbejdsmarkedet, og deres indsats bidrager både socialt og økonomisk til samfundet. Derfor er det vigtigt for mig, at vi støtter op om deres arbejde.

"For nyligt besluttede jeg at øremærke 23 mio. kr. fra EU’s socialfondsmidler til en landsdækkende indsats for at udvikle socialøkonomiske virksomheders forretning, og nu får 11 konkrete projekter så en økonomisk håndsrækning. Jeg håber, at projekterne kan være med til at styrke sektoren og gå innovative veje i forhold til at styrke det socialøkonomiske samarbejde med traditionelle virksomheder og med den offentlige sektor.”

Formand for Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst Dan Boyter:

”Jeg er glad for, at vi med midlerne kan støtte op om innovative projekter, som kan bidrage med ny viden om, hvordan man løser forretningsmæssige udfordringer og skaber øget vækst blandt de socialøkonomiske virksomheder.”

Pengene skal bidrage til vækst og udvikling af den socialøkonomiske sektor, og de 11 udvalgte projekter er fordelt på to spor:

Pressekontakt: Sara Ringgaard Price, tlf. 91 39 94 07, srp@em.dk

I projektet etableres et samarbejde om genbrug af brugte uniformer, der ellers i dag ville blive destrueret. Der er fokus på jobskabelse til udsatte borgere på kanten af arbejdsmarkedet, organisatorisk skalering og miljømæssige gevinster. INCITA vil evt. via lokal kommune ansætte udsatte borgere til at løse sorterings- og forarbejdningsopgaver af brugte uniformer. Der skabes dermed nye jobs til en sårbar målgruppe samt mulighed for udvidelse af den socialøkonomiske forretning.

Projektet skal udvikle og afprøve partnerskabsmodel(ler) mellem Glad Fonden som socialøkonomisk virksomhed, private virksomheder, Frederiksberg Gartner- og Vejservice og Frederiksberg Erhvervsforum. Formålet er at skabe vækst i Glad Fonden indenfor facility-service, som er en branche i vækst. Væksten skal bidrage til øget beskæftigelse for unge under 40 år med (primært kognitivt) handicap i den socialøkonomiske virksomhed og samarbejdsvirksomhederne.

Projektet ’Dyrk dit affald’ skal gøre det attraktivt for virksomheder at vælge kompostservice og produkter fra Kompostbudene. Med sparring fra Grønne Erhverv, Københavns Kommune og Miljøpunkt Amager udvikles en række pakker til virksomheder om recirkulering af vegetabilsk affald til lokal fødevareproduktion og/eller grønne omgivelser i/omkring virksomhederne. Kompostbudenes socialøkonomiske drift kobles på, så udsatte borgere uddannes og beskæftiges som kompostbude.

Naboskab arbejder med cirkulær økonomi, genbrug og deling af ressourcer på en ny og innovativ måde. Projektet skal styrke Naboskabs socioøkonomiske forretning gennem et partnerskab om affaldsforebyggelse med Frederiksberg Kommune. I projektet opsættes og testes konkrete affaldsløsninger, hvor boligforeninger får etableret bytteskabe til at bytte ting, som ellers bliver smidt ud. F.eks. bøger, service, tøj, legetøj og møbler. Det skaber social og miljømæssig merværdi i boligforeningerne, udvikler Naboskabs forretningsmodel og styrker Frederiksberg Kommunes indsats med affaldsforebyggelse. Målet er at udvikle en partnerskabsmodel, der kan videreføres og udvides til kommuner i hele Danmark.

Projektet skal forretningsudvikle og skalere Blindes Arbejdes produktion fra SLOW TIL FLOW og gøre Blindes Arbejde mere værdifuld som leverandør. Omstillingen skal udvikle Blindes Arbejdes produktion gennem samarbejder med fagpersoner med henblik på at afvikle et innovationsforløb omkring Blindes Arbejdes produktionsprocesser, produktsortiment og markedsføringstilgang. På sigt skal det skabe flere arbejdspladser for synshandicappede ved at udforske de håndværk, som blinde og svagsynede kan varetage for at skabe nye attraktive, konkurrencedygtige produkter.

Projektet skal styrke og videreudvikle Skovsgård Hotel forretningsmæssigt, bl.a. gennem kompetenceudvikling og ved at udvikle konceptet for ”Madværkstedet”. Øget forretningsmæssig professionalisering af Skovsgård Hotel skal bidrage til skabelse af nye arbejdspladser for ansatte på særlige vilkår, samtidig med at Skovsgård Hotel bliver mindre økonomisk sårbar fremadrettet.

Projektet handler om at gøre fødevareBanken mere økonomisk robust og mere attraktiv for erhvervskunder. Konkret betyder det, at der bl.a. skal udvikles et udvalg af produkter og ydelser, der er rettet mod erhvervslivet i overensstemmelse med det sociale formål og med udgangspunkt i fødevareBankens eksisterende aktiviteter.

Projektet handler om at gøre virksomheden økonomisk robust ved at opkvalificere ledelsen i den socialøkonomiske virksomhed primært gennem målrettet efteruddannelse. I samarbejde med Startvækst Aarhus og VEU-Center Midtjylland har BISTAD identificeret, at der er en stort behov for kurser i grundlæggende ledelse og projektledelse, erhvervsøkonomi og økonomistyring samt afsætningsstrategi og salg. Målet er på den måde, at kunne optimere produktionen og tilbyde beskæftigelse til flere udsatte borgere

All Ears træner, uddanner og beskæftiger mennesker med synshandicap. Rekruttering er en udfordring for at nå målet i deres vækststrategi om at fordoble antallet af phonere frem mod 2020. Med projektet udvikles ekspertisen i deres Academy afdeling til at rumme kortere og mere fleksible revalideringsforløb for mennesker med andre handicap. Målet er at få flere personer hurtigere i job indenfor en branche, der mangler arbejdskraft.

Projektet er et udviklingsforløb der afklarer, udvikler og styrker kompetencerne og produktportefølje i den socialøkonomiske kulturvirksomhed C:NTACT. Formålet er at forbedre virksomhedens økonomiske bæredygtighed. Kompetenceforløbet skal, med ekstern hjælp fra konsulenter, udvikle og ekspandere C:NTACTs salgsområder, for på den måde at blive mere økonomisk uafhængig og i højere grad blive i stand til selv at igangsætte sociale indsatser.

Projektet skal styrke Settlementets socialøkonomiske virksomhedsenheder i Saxogade gennem forretningsudvikling og branding. Formålet er, at styrke virksomhedsenhedernes kommercielle side, bl.a. gennem markedsanalyser og optimering af omkostningsstrukturer. Projektet skal resultere i, at de enkelte virksomhedsenheder i Saxogade bliver økonomisk bæredygtige i løbet af tre år og fremadrettet kan drives uden eksterne midler.

Socialøkonomiske virksomheder er virksomheder, som har et samfundsgavnligt sigte og lever op til følgende kriterier: