Erhvervsminister vil give hovedstadskommuner nye udviklingsmuligheder

Publiceret 04-04-2017

Erhvervsminister Brian Mikkelsen sender i dag et forslag i høring, der imødekommer 59 konkrete forslag fra kommunerne til modernisering af den fysiske planlægning i hovedstadsområdet. Dette er første del af revisionen af Fingerplanen, der skal give hovedstadskommunerne nye udviklingsmuligheder.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

”Hovedstadsområdet har udviklet sig hastigt i de sidste 20 år, og der er behov for, at vi nu giver de 34 kommuner bedre rammer til at udvikle den fysiske planlægning, så hovedstadsområdet er attraktivt og kan udvikle sig balanceret i forhold til beboelse, transport, grønne områder og erhvervsliv. Derfor gennemfører vi i tæt dialog med de 34 kommuner i hovedstadsområdet en modernisering af den såkaldte Fingerplan.”

Med forslaget imødekommer erhvervsminister Brian Mikkelsen 59 af ud af i alt 152 forslag, som de 34 hovedstadskommuner har indsendt til ændring af den såkaldte fingerplan, der bestemmer den fysiske planlægning i hovedstadsområdet. Kommunerne får fx mulighed for at udlægge nye arealer til boliger og erhverv, gøre sommerhusområder til byområder, benytte mindre afgrænsede dele af de grønne kiler og de såkaldte transportkorridorer, til andre formål, samtidig med at der opretholdes natur- og miljøområder.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen igangsætter samtidig en større revision af planlægningen i hovedstaden, der bl.a. skal håndtere, at området frem mod 2030 ventes at vokse med 200.000 indbyggere.

”I 2030 er hovedstadsområdet vokset med lige så mange indbyggere som der bor i Odense kommune i dag. Det er vigtigt for mig, at hovedstadskommunernes planlægning tager højde for det, og ikke indskrænkes af utidssvarende rammer eller manglende fleksibilitet. Vi skal udvikle hovedstadsområdets store erhvervspotentiale, som motor for vækst og udvikling ikke bare i København, men også for resten af landet, samtidig med, at her fortsat skal være attraktivt at bo” siger Brian Mikkelsen.

I denne revisionens spor 2 vil der blive gennemført et servicetjek af nogle af de mere grundlæggende principper i Fingerplanen, herunder detailhandelsplanlægningen i hovedstaden, i lyset af bl.a. erhvervsudviklingen og den store befolkningstilvækst i de kommende år.

Fakta: Hvad er Fingerplanen

Liste med 59 forslag

For yderligere kontakt: Pressekonsulent Rasmus Holm Thomsen, Erhvervsministeriet, tlf. 91 39 94 55 / mail rht@em.dk