Digitalisering er blevet et væsentligt vækstvilkår

Publiceret 25-04-2017

Redegørelse om vækst og konkurrenceevne 2017 viser, at Danmark fortsat er udfordret af lav produktivitet og lave erhvervsinvesteringer. Redegørelsen viser også, at de mest digitale virksomheder er de mest produktive, hvilket ifølge erhvervsminister Brian Mikkelsen understreger behovet for et skarpt digitalt fokus i danske virksomheder.

Det går fremad med den danske vækst - men i et historisk perspektiv ligger væksten fortsat på et lavt niveau. Det samme gør sig gældende for produktivitet og lave erhvervsinvesteringer ifølge Redegørelse om vækst og konkurrenceevne 2017, der offentliggøres i dag.

Samtidig peger redegørelsen på, at globaliseringen og den teknologiske udvikling stiller nye krav til danske virksomheder. I år indeholder redegørelsen et særligt tema om digitalisering og vækst, der viser, at de mest digitale virksomheder er de mest produktive. I de mest digitaliserede virksomheder skaber hver medarbejder gennemsnitligt værdi for 730.000 kr. – det er 135.000 kr. mere end hver ansat i de mindst digitaliserede virksomheder.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:
”Redegørelse om vækst og konkurrenceevne understreger behovet for vedholdende fokus på gode vækst- og konkurrencevilkår for danske virksomheder, hvilket er en mærkesag for regeringen. Samtidig ser vi, at digitalisering og ny teknologi spiller en rolle, og der er brug for et skarpt digitalt fokus i de kommende år, fordi teknologien bliver afgørende for at løfte vores produktivitet og vækst. Her skal vi have banet vej for, at virksomhederne øger investeringerne i ny teknologi.”

Danmarks produktivitetsvækst har været faldende i mange år. Det er dog ikke alene et dansk fænomen. Samme udvikling ses generelt i OECD-landene. I Danmark er det særligt i de hjemmemarkedsorienterede serviceerhverv, at væksten har været lav sammenlignet med andre danske erhverv. Siden 2006 har de hjemmemarkedsorienterede serviceerhverv således løftet produktiviteten med ½ pct. pr. år mod godt 1½ pct. i de internationale serviceerhverv og 3½ pct. i industrien.

”Hvis vi løfter produktivitetsvæksten i de hjemmemarkedsorienterede til samme niveau som de internationalt konkurrenceudsatte serviceerhverv, så vil produktivitetsvæksten i hele økonomien kunne løftes med 4 mia. kr. om året. Her spiller teknologien en afgørende rolle, for kun gennem en øget produktivitetsvækst kan vi sikre fortsat vellønnede job i Danmark og et moderne velfærdssamfund. Regeringen vil derfor skabe de bedste rammer for at høste gevinsterne ved digitalisering, blandt andet med en strategi for Danmarks digitale vækst, som vi præsenterer til efteråret,”  siger Brian Mikkelsen.

Strategien vil blandt andet basere sig på de anbefalinger fra Digitalt Vækstpanel, som offentliggøres 9. maj 2017, og på anbefalinger fra regeringens Iværksætterpanel, der skal komme med anbefalinger til regeringen om, hvordan Danmark styrker vækstvilkårene for iværksættere.

Redegørelsen om vækst og konkurrenceevne er regeringens årlige eftersyn af Danmarks strukturelle og langsigtede vækst- og konkurrencevilkår.

 

Kontaktperson:

Kommunikationsansvarlig, René Gyldensten: 91 33 70 15, rgy@em.dk