Borgermøder i Østerild og Høvsøre om testcenter for vindmøller

Publiceret 07-04-2017

Erhvervsminister Brian Mikkelsen og Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen inviterer til to borgermøder om udvidelsen af testcentret for prototypevindmøller ved henholdsvis Østerild og Høvsøre lørdag den 8. april.

Der er behov for fortsat udvikling af fremtidens nye vindmøller. Derfor skal der skabes gode vilkår for forskning, udvikling og demonstration af forskellige vindmølletyper, så de er konkurrencedygtige og lever op til krav om drift, funktionalitet, sikkerhed m.m.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen og miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen inviterer til to borgermøder om udvidelsen af testcentret for prototypevindmøller ved henholdsvis Østerild og Høvsøre.

På møderne vil ministrene orientere om planerne for udvidelsen, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål og komme med input til den videre idéproces om udvidelsen.

Borgere og pressen er velkomne på møderne. 

Arrangementerne foregår lørdag d. 8/4:

kl. 11.00 – 13.00 i Østerild, Østerild Multicenter, Vesterbyvej 1, 7700 Thisted
Kl. 14.30 – 16.30 i Høvsøre i Bøvling Forsamlingshus, Havrevænget 2, 7650 Bøvlingbjerg

Erhvervsstyrelsen igangsætter nu udarbejdelse af VVM-undersøgelser (Vurdering af Virkning på Miljøet) og habitatkonsekvensvurdering for udvidelsen af de to testcentre.

Første trin i processen er at indkalde idéer og forslag fra alle interesserede til projektet herunder om, hvilke miljøforhold der er vigtige at undersøge i forbindelse med udarbejdelsen af VVM- redegørelsen. 

Pressekontakt: Pressechef René Gyldensten, Erhvervsministeriet, 91 33 70 15.