Troels Lund udpeger ny formand for Finanstilsynet

Publiceret 29-09-2016

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen har i dag udpeget en ny formand for Finanstilsynets bestyrelse Det bliver tidligere økonomidirektør i Danske Bank og lektor på CBS Henrik Ramlau-Hansen.

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen: 

"Jeg er meget glad for, at Henrik Ramlau-Hansen har sagt ja til at stå i spidsen for Finanstilsynets bestyrelse. Regeringen har lagt vægt på, at posten bliver besat af en person med stor erfaring fra den finansielle verden. Henrik Ramlau-Hansen har netop stor indsigt i den finansielle sektor - både når det gælder bank og pensionsområdet – og kan derfor bidrage med væsentlig erfaring fra den praktiske virkelighed. Desuden har Hernrik Ramlau-Hansen stor ledelseserfaring fra den finansielle sektor."

Ehvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen har desuden udpeget partner og advokat i Nielsen Nørager Eigil Lego Andersen, som nyt medlem af bestyrelsen i Finanstilsynet. Eigil Lego Andersen er udpeget for at sikre de juridiske kompetencer i bestyrelsen, særligt inden for kredit- og kapitalmarkedsretten.

Samtidig er David Lando genudpeget som næstformand for bestyrelsen og Kerstin af Jochnik er genudpeget som medlem af bestyrelsen.

Henrik Ramlau-Hansen glæder sig til jobbet: 

"Finanstilsynet har en opgave af stor samfundsmæssig betydning, fordi et velfungerende tilsyn bidrager til, at kunderne kan træffe finansielle beslutninger med en høj grad af tillid. Samtidig dukker der nye problemstillinger op, som de meget lave renter og den digitale forandring, som også i væsentligt omfang påvirker den finansielle sektor. I den sammenhæng er det vigtigt med et effektivt tilsyn, og jeg glæder mig til sammen med den øvrige bestyrelse og Finanstilsynets direktion at bidrage til dette.” 

Den nye formand Henrik Ramlau-Hansen afløser Mads Bryde Andersen på formandsposten. 

"Jeg vil gerne takke Mads Bryde Andersen og Jan Hoffmann, der begge er udtrådt af bestyrelsen, for deres indsats," siger erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen.

Bestyrelsen i Finanstilsynet har nu følgende medlemmer

  • Fhv. økonomidirektør i Danske Bank og lektor, dr.scient. CBS, Henrik Ramlau-Hansen (formand)
  • Professor, Ph.d., CBS David Lando (næstformand)
  • Viceguvernør i Sveriges Riksbank Kerstin af Jocknick
  • Advokat og partner i Nielsen Nørager Eigil Lego Andersen 
  • Fhv. direktør i Sydbank Preben Lund Hansen
  • Økonomidirektør i Brødrene Hartmann A/S Marianne Rørslev Bock
  • Vicedirektør, Danmarks Nationalbank Karsten Biltoft

Yderligere information i Erhvervs- og Vækstministeriet: Lars Erik Skovgaard, tlf. 91 33 70 17, mail las@evm.dk.

Den nye formand kan træffes for kommentarer via Finanstilsynets kommunikationschef, Søren Møller Christensen, tlf.: 33 55 82 99, mail smc@ftnet.dk