Troels Lund Poulsen strammer grebet om vekselkontorer

Publiceret 14-09-2016

Tilsynet med vekselkontorer bliver nu skærpet. Det sker efter der har været en del lovbrud i branchen de senere år, og fordi vekselkontorerne i en række tilfælde er blevet brugt til at hvidvaske udbytte fra økonomisk kriminalitet.

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen flytter nu tilsynet med Danmarks 70 vekselkontorer fra Erhvervsstyrelsen til Finanstilsynet. Det vil give et mere intensivt tilsyn med de danske vekselkontoer, som de senere år har været præget af ganske mange lovbrud.

I 2015 fik danske vekselkontorer over 100 påbud fra myndighederne og otte kontorer blev anmeldt til politiet for lovbrud. I 2016 er der ind til videre givet 30 påbud.

Ministeren vil også gøre det sværere at oprette et vekselkontor og stramme reglerne, så de kommer til at minde mere om, hvad der eksempelvis gælder i Tyskland.

Det betyder, at et vekselkontor fremover skal godkendes af Finanstilsynet på baggrund af en række krav, før det kan etableres og udøve virksomhed. Tilladelsen til at drive et vekselkontor skal samtidig kunne inddrages, hvis virksomheden ikke overholder lovgivningen.

»Vi er fast besluttet på, at få skabt ordnede forhold på dette område. Det skal være let at drive virksomhed i Danmark, men vi skal også sikre, at man kan have tillid til danske virksomheder. Vi skærper derfor nu tilsynet med vekselkontorer, som vi ved i en række tilfælde bruges til at hvidvaske penge fra økonomisk kriminalitet,« siger Troels Lund Poulsen.

Allerede i dag er vekselkontorer pålagt en række pligter og krav, hvis de får mistanke om, at deres kunder hvidvasker penge eller finansierer terrorisme. De vigtigste forpligtelser består i at:

  • Være opmærksom på kundernes aktiviteter, adfærd og transaktioner.
  • Undersøge mistænkelige forhold og adfærd eller usædvanlig store transaktioner.
  • Underrette bagmandspolitiet (SØIK) ved mistanke om kriminalitet.
  • Kræve legitimation af kunder, der vil veksle mere end 7.500 kroner.
  • Udarbejde skriftlige interne regler om hvad ansatte skal gøre for at sikre overholdelse af hvidvasklovens forpligtelser.

Kontaktperson: Presserådgiver Lars Erik Skovgaard, tlf.: 91 33 70 17, mail: las@evm.dk.