Nem adgang afgørende for vækst i oplevelsesøkonomi

Publiceret 09-09-2016

Store sport- og kulturbegivenheder kan løfte væksten. Troels Lund Poulsen sætter nu gang i et arbejde, der skal se på barrierer og nye ideer.

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen har de seneste dage mødtes med en række borgmestre og partier i Folketinget for at diskutere og samle inspiration til, hvordan der skabes de bedste muligheder for vækst i den såkaldte oplevelsesøkonomi. 

Oplevelsesøkonomi dækker over begivenheder og erhverv inden for kultur, gastronomi, forlystelser og sportsbegivenheder. Her er det ofte af afgørende betydning, at der sikres gode adgangsforhold, hvis de pågældende byområder skal få fuldt udbytte af de store events.

"Store kultur- og sportsbegivenheder har allerede bevist deres værd som både lokale og landsdækkende motorer for vækst i den såkaldte oplevelsesøkonomi. Men samtidig har det vist sig, at lette adgangsforhold er en afgørende parameter for fortsat succes. Derfor sætter jeg nu gang i et arbejde, der skal afdække, hvordan vi kan afhjælpe de barrierer, der er for vækst i de oplevelsesøkonomiske centre rundt omkring i hele Danmark", siger erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen.

Troels Lund Poulsen mødtes forleden med borgmestre og repræsentanter fra Brøndby, Billund og Aalborg – alle kommuner, der har erfaringer med oplevelsesøkonomi – og har nu også drøftet det videre arbejde med de partier, der står bag den politiske aftale ”Et Danmark i bedre balance – Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet”. 

"Jeg er glad for, at der nu er indledt en dialog med borgmestrene og Folketingets partier om behovet og mulighederne for bedre adgang til de såkaldte oplevelsesøkonomiske byområder. Jeg har allerede været på besøg i Brøndby sammen med Socialdemokraternes Morten Bødskov for at se på deres planer og ønsker for sportsbyen Brøndby. Nu lyder startskuddet til, at vi samler mere inspiration og flere ideer", siger erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen.

Mødet med borgmestrene og de politiske partier er opfølgning på den politiske aftale fra juni – ”Et Danmark i bedre balance – Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet” - som regeringen indgik med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om. Aftalen har til hensigt bl.a. at give nye udviklingsmuligheder i kystnærhedszonen, i landdistrikterne, for detailhandlen og i byerne. 

Yderligere kontakt via Kim Bové, mail: kkb@evm.dk, mobil: 91 33 70 15.