Fastsættelse af kontracykliske buffersatser for Danmark, Grønland og Færøerne i 3. kvartal 2016

Publiceret 27-09-2016

Den kontracykliske buffersats fastsættes til 0 pct. i Danmark, Grønland og på Færøerne.

Erhvervs- og vækstministeren fastsætter hvert kvartal den kontracykliske buffersats for Danmark, Grønland og Færøerne.

Når buffersatsen er større end 0 pct., vil kravet til institutternes kapitalisering øges.

Den danske buffersats fastsættes med udgangspunkt i udvalgte indikatorer, bl.a. udlån i forhold til BNP i Danmark. Herudover kan anden relevant information inddrages med henblik på en helhedsvurdering af risikobilledet.

Buffersatsen for Grønland og Færøerne er også fastsat med udgangspunkt i en række indikatorer, herunder udlån set i forhold til BNP. Herudover er anden relevant information for Grønland og Færøerne blevet inddraget med henblik på en helhedsvurdering af risikobilledet.

Erhvervs- og vækstministeren har fastsat, at de kontracykliske buffersatser for Danmark, Grønland og Færøerne skal være 0 pct. Fastsættelsen sker bl.a. på baggrund af, at Det Systemiske Risikoråd har anbefalet, at buffersatserne fortsat bør være 0 pct.

Kontaktperson: Lars Erik Skovgaard, tlf.: 91 33 70 17