Billigere lån til mindre, innovative virksomheder

Publiceret 15-09-2016

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen glæder sig over, at EKF Danmarks Eksportkredit netop har underskrevet en aftale med Den Europæiske Investeringsfond. Den betyder, at EKF fremover kan kautionere for kreditter til innovative, danske eksportvirksomheder til lavere præmiesatser end sædvanligt.

Aftalen mellem EKF og Den Europæiske Investeringsfond (EIF) er en del af EU’s InnovFin-program, som skal sikre fremgang og vækst i Europa.

Med aftalen sikrer EKF innovative danske virksomheder en ramme på 1,5 milliarder kroner til favorable kreditter og lån over de næste 2 år. Kreditter, som virksomhederne kan bruge til at drive og udvikle deres forretninger.

Normalt er virksomhedens kreditvurdering den afgørende faktor ved fastlæggelse af præmiesatsen, når EKF kautionerer for en kredit i banken.

Med InnovFin kan EKF nu kautionere for innovative virksomheder til en lavere præmiesats, fordi EIF dækker halvdelen af risikoen til en fast lav pris uafhængigt af virksomhedens rating.

Virksomhederne kvalificerer sig til en kaution under InnovFin-programmet ved at opfylde mindst ét af EIF’s 14 innovationskriterier. Virksomhederne kan for eksempel kvalificere sig ved at ville bruge kreditten til at investere i udvikling eller implementering af nye eller væsentligt forbedrede produkter, processer eller forretningsmodeller.

Det kan også kvalificere, hvis virksomhederne for eksempel i forvejen bruger en del af deres driftsbudget på forskning og innovation, eller hvis de inden for de seneste 2 år har registreret mindst ét patent eller modtaget en R&D-pris.   

Aftalen er interessant for alle innovative virksomheder, der har brug for EKF til at kautionere for en kredit eller et lån i banken. Den er særligt interessant for fremadstormende, men mindre, veletablerede, innovative virksomheder, hvis kreditværdighed ikke er helt i top, og som derfor normalt kun kan låne til forholdsvis høje rentesatser. Sådanne virksomheder kan fremover få EKF til at kautionere mod at betale en reduceret rentesats, som er sammenlignelig med rentesatser til mere veletablerede virksomheder.

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen glæder sig over aftalen, som han vurderer kan blive til gavn for dansk økonomi.

»Muligheden for at hjælpe mindre, innovative virksomheder er uhyre vigtig. Det er noget, som på sigt kan blive til stor gavn for den økonomiske vækst i Danmark. Evnen til at nytænke og udvikle nye produkter, eller hele forretningsmodeller, er særdeles vigtig for Danmarks samlede konkurrenceevne,« siger Troels Lund Poulsen.

EKF’s direktør Anette Eberhard vurderer, at aftalen med EIF vil øge hjælpen til vækst og innovation i danske virksomheder.

»EKF hjælper allerede mere end 500 SMV’er hvert år, heraf de fleste med arbejdskapital. Men vi er meget glade for nu i samarbejde med EIF og bankerne at kunne gøre noget ekstra for innovative virksomheder,« siger Anette Eberhard.

Programmet er målrettet SMV’er, som selv eksporterer, eller som er underleverandører til en eksportvirksomhed. Virksomheder med helt op til 500 ansatte kan dog også få en af de nye innovationskautioner i EKF. Virksomheder med over 500 ansatte er ikke omfattet af programmet.  

Bortset fra lavere præmiesatser, et sæt innovationskriterier og en begrænsning på virksomhedsstørrelse er det business as usual, når man får en kaution under InnovFin-programmet. EKF’s øvrige kriterier for at kunne stille kaution er de samme som altid, og kreditvurdering foregår efter EKF’s sædvanlige rating-model. Virksomheden skal som hidtil have kreditten bevilliget i sin bank.

Sådan gør man

EU-støtten til de innovative, danske virksomheder er nu tilgængelig via EKF i samarbejde med bankerne. Virksomhederne skal derfor gå ned i deres bank som normalt, når de har brug for kredit til at udvikle deres forretning. Her tager banken fat i EKF, som i samarbejde med banken bevilliger kreditten.

Del af Horizon 2020

InnovFin-programmet er en del af Horizon 2020, som er et EU-rammeprogram for forskning og innovation med mere end EUR 80 milliarder fra EU i ryggen i perioden 2014-2020.

Aftalen mellem EKF og EIB er desuden garanteret af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer, som er en kerneaktør i Investeringsplanen for Europa, også kendt som ”Junckerplanen”.

Yderligere oplysninger kan fås hos:

Søren Weber Stendal, senior kommunikationskonsulent, EKF, M: 20 19 45 21, mail: sws@ekf.dk

Lars Erik Skovgaard, Erhvervs- og Vækstministeriet, tlf.: 91 33 70 17, mail: las@evm.dk