Pressemøde om Dansk Vækstkapital

Publiceret 13-10-2016

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen og formand for Dansk Vækstkapital I Lars Nørby Johansen giver en status på, hvor mange milliarder kroner, som Dansk Vækstkapital I har tilført dansk erhvervsliv, siden sin etablering i 2011, og hvor mange arbejdspladser det har trukket med sig. Pressemødet holdes mandag den 17. oktober kl. 10.00 i Erhvervs- og Vækstministeriet, Slotsholmsgade 10, 1216 København K.

Dansk Vækstkapital I blev etableret i 2011 af regeringen sammen med Forsikring & Pension, ATP og LD. Den skulle stille risikovillig kapital til rådighed for iværksættere og små og mellemstore virksomheder med vækstpotentiale.

Investeringsperioden for fonden udløb den 31. december 2015, hvilket nu giver lejlighed til at evaluere de foreløbige resultater.

Tilmelding til pressechef i Erhvervs- og Vækstministeriet Kim Bove, tlf. 91 33 70 15, e-mail: kkb@evm.dk