Markedsmodningsfonden uddeler 40 mio. kr. til innovative forretningsidéer

Publiceret 17-10-2016

18 innovative forretningsidéer og projekter får nu et økonomisk rygstød på 40 mio. kr. fra Markedsmodningsfonden til at komme hurtigere på markedet og skabe ny vækst.

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen: 

”Danmark har brug for, at mange små og mellemstore virksomheder får innovative produkter succesfuldt på markedet. Derfor er det glædeligt, at Markedmodningsfonden nu kan give 40 mio. kr. til 18 projekter og virksomheder. Jeg ser frem til at følge udviklingen, og at investeringerne er med til at bringe Danmark i vækst.”

Blandt de mange projekter er fx ny teknologi, som kan diagnosticere dengue-feber og på sigt måske kan diagnosticere andre myggebårne vira, fx zika-virus. Et andet projekt omhandler test af mobile, oppustelige oversvømmelsesbarrierer, der - som alternativ til bl.a. sandsække - skal forhindre eller minimere skader i forbindelse med oversvømmelser.

Formand for Markedsmodningsfonden Carsten With Thygesen:

”Tilsagnene til de 18 projekter viser, hvor bredt Markedsmodningsfonden spænder. Det er nye innovative produkter, der vil gøre en mærkbar forskel, når de kommer på markedet. Fondens midler skal netop sikre, at disse produkter kommer hurtigere på markedet til gavn for de mennesker, der har behov for dem, samt for væksten og beskæftigelsen i Danmark.”

Pressekontakt til ministeren: Sara Ringgaard Price, tlf. 91 39 94 07, mail srp@evm.dk.

FAKTA:

Markedsmodningsfonden gennemførte i perioden 29. februar – 4. maj i alt 208 telefoniske præscreeninger med potentielle ansøgere som første trin i forårets ansøgningsrunde. Herefter indkom der ved ansøgningsfristen den 17. maj 2016 i alt 88 ansøgninger til et samlet ansøgt beløb på 207 mio. kr. Baseret på de indkomne ansøgninger samt eksterne ekspertvurderinger besluttede bestyrelsen at udmønte midler til 18 projekter med deltagelse af i alt 29 virksomheder.

I tabel 1 ses en oversigt over de 18 projekter, som bestyrelsen gav tilsagn.

Medfinansierede projekter:

Samlede projektbudget

(mio. kr.)

Fondens

medfinansiering

(mio. kr.)

1

Airport wildlife hazard management

Formålet er at teste og tilpasse et nyt IT-system, der kan hjælpe lufthavne til en bedre overvågning af deres dyreliv, så de bedre og billigere kan leve op til lovgivningen samt forebygge eksempelvis at fugle flyver ind i flyenes motorer.

Projektholder: Ascend ApS

Placering: København

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 25

5,9

2,6

2

SUNTHERM SmartHeat – varmeanlæg til erstatning af fossile brændsler

Formålet er at teste og tilpasse løsningen og få den demonstreret i fuld-skala på forskellige typer af husholdninger i Skive Kommune.

Projektholder: Suntherm ApS

Placering: Højslev

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 35-50

6,5

 

 

 

2,4

 

3

Analyseservice til lægemiddelproducenter

Formålet er at teste og tilpasse en løsning, der vil hjælpe lægemiddelproducenter til en hurtigere, billigere og mere detaljeret måling af, hvilke urenheder deres nyudviklede lægemidler indeholder.

Projektholder: Alphalyse A/S

Placering: Odense

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 84

4,4

2,0

4

UPCLIMBER – montering af vinduespartier i etagebyggeri

Formålet er at teste en mobil hejsekran, der gør det nemmere at installere vinduespartier i byggeriet.

Projektholder: Upclimber ApS

Placering: København

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 40

4,2

1,5

5

Markedsmodning af innovativt støjabsorberende autoværn

Formålet er at teste et nyt støjabsorberende autoværn (NAG) og på den baggrund opnå driftserfaringer. Testen planlægges at foregå på udvalgte strækninger i hovedstadsområdet.

Projektholder: NAGI ApS

Placering: Kgs. Lyngby

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 60

5,0

2,2

6

Spaceinvader – fleksibelt system til stabling af paller med gods

Formålet er, at udføre to storskala test, hvor en ny type stativer til stabling af fyldte paller testes hos to testkunder i hhv. Norge og Danmark. Den såkaldte SpaceInvader skal testes i hele forsyningskæden: fra produktion til den bliver omsmeltet efter endt levetid.

Projektholder: Spaceinvader ApS

Placering: København

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 35

5,0

2,2

7

Clinical Validation of TrackDengue and its application for dengue vaccine studies

Formålet er at gennemføre klinisk test og tilpasning af et innovativt produkt, der gør det muligt hurtigt, billigt og præcist at diagnosticere dengue-feber samt vurdere effektiviteten af dengue-vacciner.

Projektholder: BlueSense Diagnostics ApS

Placering: København

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 12

6,3

2,8

8

Klimaflisen – systemløsning til fortove, der skal kunne håndtere udfordringer ved klimaforandringerne i form af øget nedbør

Formålet er at teste en ny type klimaflise på en teststrækning i Københavns kommune. Flisen skal afhjælpe problemer med regnvand og er både konkurrencedygtig til separate kloaksystemer, nem at installere og vedligeholde samt giver mulighed for genindførelse af et naturligt vandkredsløb i stærkt befæstede områder.

Projektholder: Tredje Natur ApS

Placering: København

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 6

2,6

1,1

9

Reachi – the missing link

Formålet er at teste og tilpasse et kommunikationssystem, der gør det muligt at optimere hjælpen ved naturkatastrofer, så der kan gives et overblik inden for 8 timer mod nuværende 1-2 uger.

Projektholder: Linkaiders IVS

Placering: Lyngby

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 13

6,0

2,5

10

Test og tilpasning af device til stressinkontinente kvinder

Formålet er klinisk test og tilpasning samt CE-mærkning af en ny løsning, der hjælper inkontinente kvinder til at få bedre kontrol over deres vandladning. 

Projektholder: MagCath ApS

Placering: København

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 45

5,5

2,1

11

Cold Flood Prevention – mobile oversvømmelsesbarrierer

Formålet er i Indonesien at teste en mobil oppustelig enhed, der væsentligt lettere end sandsække kan forhindre og minimere skader som følge af oversvømmelser.

Projektholder: Cold A/S

Placering: Hirtshals

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 20

3,5

1,6

12

PurePack – bionedbrydelig emballage

Formålet er at teste en overfladebehandling og farvelægning, som er fuldstændig bionedbrydelig, hvilket ikke tidligere har været muligt. Løsningen testes i LEGOs produktionsapparat.

Projektholder: KLS Grafisk Hus

Placering: Hvidovre

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 15

3,2

1,4

13

SensoBuild

Formålet er at teste en særlig sensor, der kan måle, om beton er hærdet. Sensoren er konstrueret således, at den kan overleve det hårde miljø i beton, og samtidig kan give bygherren sikkerhed for, at betonen ikke udvikler fugt.

Projektholder: Sensohive Technologies

Placering: Odense

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 22

3,9

1,8

14

AutOpAd – Automation and optimisation of Adwords

Formålet er at teste Cobiro, som er et system, der håndterer al opsætning af Google AdWords. Løsningen analyserer søgefraser og sikrer automatisk budjustering ift., hvilke søgeord der sikrer det bedste salg. Derved mindskes kompleksiteten i opsætning og vedligehold.

Projektholder: Cobiro IVS

Placering: København

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 302

5,6

2,5

15

Decision support in acute stroke – diagnostisk software til forbedret behandling af bl.a. blodpropper i hjernen

Formålet er at teste løsningen i hospitalsmiljøer i DK, Europa og USA og tilpasse den brugermiljøet med henblik på verificering og certificering inden markedsføring. 

Projektholder: Combat Stroke ApS

Placering: Aarhus

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 30

4,1

1,7

16

PalpMark

Formålet er at gennemføre klinisk test og tilpasning af en flydende markør, der gør det muligt at identificere små tumorer under kirurgi, så de kan fjernes på et meget tidligt stadie.

Projektholder: Nanovi Radiotherapy A/S

Placering: Lyngby

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 40

3,5

1,6

17

Folie-baseret solvarme

Formålet er at teste og tilpasse et solvarmeanlæg baseret på solfangere, der med plastfolier koncentrerer lyset på en varmeveksler.

Projektholder: Heliac ApS

Placering: Hørsholm

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 500

9,6

4,3

18

Energy Cloud Tele Connector – 1MW Test

Formålet er at teste og tilpasse en løsning, der kan udnytte ubenyttet elkapacitet i telesites’ batterier til at give reservekraft i elnettet.

Projektholder: EConGrid

Placering: Fredericia  

Projektholders forventede jobeffekt (efter 5 år): 293

7,4

3,3

I alt

Forventet jobeffekt (efter fem år): 1.592

92,4

39,8

Note: Der kan forekomme mindre justeringer i projektbudgetterne i forbindelse med den afsluttende sagsbehandling.

Note: Tal for forventet jobeffekt er baseret på virksomhedernes egne forventninger. Et justeret estimat, som er baseret på Markedsmodningsfondens Midtvejsevaluering, udgør ca. 28 pct. af virksomhedernes egne forventninger (jf. Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden). Det vil sige 446 jobs.