Finanstilsynet inddrager oplysningerne fra SKAT i undersøgelsen af bankernes involvering i sagen om Panama Papers

Publiceret 27-10-2016

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen har i dag orienteret den finansielle forligskreds i Folketinget om, at den endelige redegørelse af bankernes involvering i sagen om Panama Papers af 19. juni 2016 er udskudt.

Det skyldes, at SKAT for nylig har købt nye konkrete og meget omfattende oplysninger i sagen om Panama Papers, og det kan ikke udelukkes, at disse oplysninger kan have relevans for Finanstilsynets undersøgelse. Det er derfor afgørende, at disse oplysninger også indgår i Finanstilsynets afdækning af sagen. Finanstilsynet har derfor fået mere tid til dets undersøgelse, så tilsynet kan forholde sig til de nye oplysninger, inden undersøgelsen afsluttes.

»Jeg synes, at det er afgørende, at vi kommer til bunds i sagen om Panama Papers, og at Finanstilsynet også får mulighed for se nærmere på de oplysninger, som SKAT har købt. Jeg har derfor givet Finanstilsynet lidt mere tid, så de supplerende oplysninger kan indgå i afdækning af sagen,« siger Troels Lund Poulsen. 

For at sikre at der allerede nu sker en forbedring af myndighedssamarbejdet på området, gennemfører regeringen en lovændring, der medfører, at Finanstilsynet og SKAT får bedre mulighed for at udveksle oplysninger, end de kan i dag. Disse ændringer vil indgå i det hvidvasklovforslag, som allerede er fremsat.

Pressekontakt i Erhvervs- og Vækstministeriet: Lars Erik Skovgaard, tlf. 91 33 70 17, mail: las@evm.dk.