Ekstra ressourcer skal reducere sagsbehandlingstider i Nævnenes Hus

Publiceret 19-10-2016

Den nye styrelse Nævnenes Hus i Viborg får tilført ekstra ressourcer for at reducere en sagspukkel i Natur- og Miljøklagenævnet.

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen iværksætter nu en række ekstra initiativer, så hverken borgere eller virksomheder skal opleve forlængede sagsbehandlingstider i Natur- og Miljøklagenævnet, der som i led i regeringens udflytning af statslige arbejdspladser fra årsskiftet overgår til den nye styrelse Nævnenes Hus i Viborg under Erhvervs- og Vækstministeriet.

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen:

"Regeringens udflytning af statslige arbejdspladser, der generelt kører helt efter planen, må ikke betyde, at der opstår uacceptabelt lange sagsbehandlingstider. Derfor sætter vi nu ekstraordinært ind i forhold til Natur- og Miljøklagenævnet, hvor der er opstået en stor sagspukkel blandt andet som følge af, at en række erfarne medarbejdere har fået nye job i forbindelse med udflytningen til Viborg. Det betragter jeg som rettidig omhu."

Tre konkrete initiativer skal få den ekstraordinært store sagsmængde bragt ned:

  • Der sammensættes et korps af tidligere medarbejdere, der i en periode skal hjælpe med sagsbehandling. Initiativet sker i tæt samarbejde med Miljø- og Fødevareministeriet.
  • Der ansættes i en periode ekstra medarbejdere til sagsbehandling i den nye styrelse Nævnenes Hus.
  • Kammeradvokaten, der har stor ekspertise inden for området, vil blive inddraget i nødvendigt omfang.

Den nyetablerede styrelse Nævnenes Hus i Viborg samler i alt 14 nævn – herunder klagenævn – fra en række ministerier. Arbejdet kører efter planen, og en del af de nye medarbejdere er allerede på plads i Viborg. Styrelsen skal være fuldt funktionsdygtig fra den 1. januar 2017.

"Det giver rigtig god mening, både fagligt og praktisk, at samle de mange nævn under en ny styrelse tæt på det i øvrigt store juridiske miljø i Viborg. Styrelsen har allerede ansat mange højt kvalificerede medarbejdere, og det er for at give både dem og borgerne en god start med den nye styrelse, at vi sætter vi ind med ekstra ressourcer, så snart vi kan se, at et enkelt område har udfordringer med at bevare det ønskede serviceniveau," siger erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen.

Yderligere kontakt via pressechef Kim Bove, mail: kkb@evm.dk, tlf.: 9133 7015