1126 statslige job flyttet ud af hovedstaden på et år

Publiceret 19-10-2016

Det er nu ét år siden, at regeringen fremlagde sin plan for bedre balance i placeringen af statslige arbejdspladser overalt i Danmark. Status er, at 1126 ud af de planlagte 3900 statslige job i dag er flyttet ud af hovedstaden. Både tidsplan og økonomien holder sig indenfor planen.

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen glæder sig over både tempo og den måde, som udflytningen af de statslige job er blevet modtaget:

"Udflytning af statslige job kører helt efter planen. Det glæder vi os selvfølgelig over i regeringen. Det er dog en endnu større glæde at se, hvor stor optimisme og begejstring den historisk store udflytning af statslige job fra hovedstaden skaber i vores landdistrikter."

Den gode modtagelse afspejler sig blandt andet i antallet af ansøgere til de udflyttede job. En optælling viser, at der til knap 1100 stillinger har været godt 21.000 ansøgere. 14 pct. af de flyttede arbejdspladser er besat af medarbejdere, der enten er flyttet med eller som pendler til jobbet, viser en optælling fra sidst på sommeren.

Ifølge skatteminister Karsten Lauritzen - der sammen med erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen præsenterede status for udflytningen på et pressemøde i Hjørring i dag - har regeringen dermed gjort alle advarsler til skamme.

"Da vi i regeringen præsenterede vores historiske udflytningsplan, fik vi tudet ørene fulde med, at det var vanvid, symbolpolitik og økonomisk uforsvarligt. Kort og godt - det kunne ikke lade sig gøre. I dag - ét år efter - har der vist sig at være en overvældende interesse for de mange udflyttede job. Kvalifikationerne til at bestride statslige job findes altså ikke kun i hovedstaden – men i høj grad også uden for de større byer. Det kunne altså godt lade sig gøre at styrke staten udenfor København K," siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Udflytningen af statslige job betyder, at der generelt spares på huslejerne. Regeringen er derudover også på vej med en plan for, hvordan det er muligt at samle flere statslige arbejdspladser i København på færre lokaliteter. Det vil betyde, at lejemål kan opsiges og bygninger kan sælges. Alene på huslejerne ventes der at kunne spares over 100 mio. kr. årligt.

Selv om det generelt er lykkedes at tiltrække kompetente medarbejdere til de nye job, så er der som ventet enkelte steder, hvor afgang af medarbejdere i København betyder, at der nu er længere sagsbehandlingstider end acceptabelt. Det gælder bl.a. i Natur- og Miljøklagenævnet, der fra nytår skal flytte til det nyetablerede Nævnenes Hus i Viborg.

"Vi skal betjene borgere og virksomheder bedst muligt, selv om der i en periode naturligt kan være en mindre produktionsnedgang som følge af udflytningen. Derfor sætter vi nu ekstra ind for at få reduceret antallet af sager i Natur- og Miljøklagenævnet. Det sker bl.a. med ekstra medarbejdere i en periode," siger erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen.

Faktaark: Status på udflytning af statslige arbejdspladser, oktober 2016

Yderligere kontakt via pressechef i Erhvervs- og Vækstministeriet Kim Bove, mail: kkb@evm.dk, tlf.: 9133 7015