Troels Lund: Ny landbrugsfond skal øge investeringer i landbruget

Publiceret 09-11-2016

Regeringen er nu klar med en model for den nye fond Dansk Landbrugskapital, der med risikovillige lån skal bidrage til at udvikle dansk landbrug. Dansk landbrug har brug for nye investeringer, men mange bedrifter er hæmmet af høj gæld.

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen præsenterede Dansk Landbrugskapital på et pressemøde i dag i Herning.

"Vi har mange dygtige landmænd med effektive bedrifter, som er klar til at investere, men som bliver hæmmet af høj gæld. Flere hundrede bedrifter vurderes at være så effektive, at bedrifterne har mulighed for at blive rentable ved yderligere investeringer i produktionen kombineret med en langsigtet løsning på den samlede gæld. Det er lige præcis de landmænd, der er målgruppen for Dansk Landbrugskapital," siger erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen

Regeringen lagde rammerne for Dansk Landbrugskapital i planen ”Vækst og udvikling i hele Danmark” fra november 2015. Den nye fond sigter mod at stille risikovillig finansiering for op mod 2 mia. kr. til rådighed for effektive, veldrevne landbrug med en høj gældsprocent.

Dansk Landbrugskapital får tilført 500 mio. kr. fra staten, og målet er at tiltrække yderligere minimum 500 mio. kr. fra pensionsselskaber og evt. andre investorer. Vækstfonden skal drive fonden, og der arbejdes lige nu på at indgå aftaler med en række større pensionsselskaber om at investere i Dansk Landbrugskapital.  Målet er i første omgang i alt at rejse 1 mia. kr.

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen:

"Vi har konstruktive drøftelser med flere pensionsselskaber. Forløber forhandlingerne, som vi forventer, vil Dansk Landbrugskapital kunne udstede de første lån i begyndelsen af 2017. Det ser jeg meget frem til."

Dansk Landbrugskapital vil tilbyde såkaldte ansvarlige lån, der bliver efterstillede og uopsigelige fra Dansk Landbrugskapitals side. Der er ingen beløbsgrænser eller faste løbetider, men forventningen er, at lånene bliver på 5-10 mio. kr. med en løbetid på op til 8 år og en individuelt fastsat rente. 150-200 landbrug forventes at få lån fra Dansk Landbrugskapital over de kommende år. Lånene kan anvendes inden for alle driftsgrene.

Yderligere kontakt via pressechef Kim Bové, mail: kkb@evm.dk, tlf: 91 33 70 15.