Produktivitetsfremgang i den maritime udstyrsindustri og værfterne

Publiceret 01-11-2016

Den maritime udstyrsindustri og værfterne har de senere år opnået en produktivitetsfremgang, der er over niveauet for dansk økonomi og Det Blå Danmark som helhed. Det viser en ny rapport fra Søfartsstyrelsen.

Søfartsstyrelsen offentliggør i dag en rapport om Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark 2016. Rapporten er udarbejdet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd for Søfartsstyrelsen og kommer i forlængelse af tilsvarende rapporter for 2014 og 2015.

Rapporten peger på en, samlet set, uforandret direkte og indirekte beskæftigelse for Det Blå Danmark på hhv. ca. 60.000 og 100.000 personer og en uforandret betydning for dansk økonomi. Det Blå Danmark udgør hhv. knap 10 og 6 procent af produktion og værdiskabelse i den samlede danske økonomi, og Det Blå Danmarks eksport udgør knap 24 procent af den samlede danske eksport.

Rapporten viser dog også, at den maritime udstyrsindustri og værfterne har haft en produktivitetsfremgang i perioden 2002-2012, som ligger over niveauet for Det Blå Danmark og dansk økonomi i det hele taget. Det skyldes at de to brancher har formået at opnå en øget værditilvækst med færre ansatte.

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen:

”Det Blå Danmark er et af de vigtigste erhverv i Danmark, og rapporten understreger vigtigheden af, at vi styrker indsatsen for at sikre gode rammevilkår for de maritime erhverv, så vi kan sikre konkurrenceevnen også i fremtiden. Det er bl.a. derfor, at vi har nedsat det blå vækstteam. Rapportens resultater kommer til at indgå i vækstteamets drøftelser, og jeg ser frem til at modtage deres anbefalinger.”

Årsagen til at der samlet set er en uforandret beskæftigelse for Det Blå Danmark skal ses i lyset af, at olie og gasindustrien trækker produktivitetsfremgangen ned. Til gengæld trækker skibsfarten lidt op i det samlede regnestykke.

Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark 2016

Kontaktperson: presserådgiver Sara Ringgaard Price. Tlf.: 91 39 94 07 eller e-mail: srp@evm.dk