Målrettet turismeindsats har skabt resultater

Publiceret 07-11-2016

Med en øremærket pulje på 10 mio. kr. i 2016 er det lykkedes at positionere Danmark som en attraktiv turistdestination for millioner af tyskere.

VisitDenmark har netop opgjort resultaterne for en målrettet indsats i 2016, som havde til formål at styrke markedsføringen af danske kyst- og naturområder i udlandet, herunder særligt i Tyskland. Evalueringen viser flotte resultater, som overstiger alle forventninger.

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen:

”Evalueringen viser, at det er muligt at opnå en stor effekt, når man gør en målrettet indsats for at styrke markedsføringen af den danske kyst- og naturturisme. En øget turisme i vores kyst- og naturområder er med til at sikre udvikling og vækst i hele landet. Derfor er jeg meget tilfreds med resultaterne, som understøtter den retning vi i regeringen også har sat med den nationale strategi for dansk turisme.

"Indsatsen her har først og fremmest været målrettet vores vigtigste marked inden for turismeområdet; Tyskland, med det mål at give flere tyskere lyst til at rejse til Danmark, og det må man sige er lykkedes. Jeg ser frem til at se resultaterne for 2017, som forhåbentlig bliver lige så flotte.”

Markedsføringsindsatsen, som bl.a. bestod af en tysk TV-kampagne og online-indsatser, nåede bredt ud til 17,6 mio. mennesker uden for Danmark, hvilket er næsten fem gange flere end forventet. Indsatsen gav 4,3 mio. lyst til at rejse til Danmark, hvilket er næsten otte gange flere end forventet.

Adm. Direktør i VisitDenmark Jan Olsen:

”De øremærkede midler er blevet brugt til selvstændige målbare aktiviteter, som bygger ovenpå vores andre markedsføringsaktiviteter, og det har givet os en enormt høj effektivitet af de 10 mio. kr. og et særdeles flot resultat, som vi glæder os over.

"Vi ser frem til at bygge videre på indsatsen næste år, og vi håber, at vi kan fortsætte det samarbejde mellem private og offentlige aktører, som i denne her indsats har vist sig at være en god investering for alle parter.”

Kontakt

Erhvervs- og Vækstministeriet: Presserådgiver Sara Ringgaard Price, srp@evm.dk, 91 39 94 07

VisitDenmark: Kommunikations- og pressechef Pernille Hebsgaard Rohdemeier, phr@visitdenmark.com, 21 35 51 45

Fakta

  • I juni 2014 indgik den daværende regering en aftale om en vækstpakke med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti. Heri blev det vedtaget at afsætte en pulje på 10 mio. kr. årligt i perioden 2016-17 til VisitDenmark med henblik på at styrke markedsføringen af danske kyst- og naturområder i udlandet, herunder særligt i Tyskland.
  • I 2016 blev de 10 mio. kr. fulgt op af 8,2 mio. kr. fra private og offentlige turismeaktører.
  • 17,6 mio. mennesker har fået kendskab til Danmark ved at have set kampagnen (målsætning = 3,7 mio.), og 4,3 mio. har fået præferencer for at rejse til Danmark (målsætning = 556.000).
  • Fra 1. januar 2016 til 31. august 2016 har der været en vækst på det tyske marked på 6 pct.
  • I den nye nationale strategi for dansk turisme fra september 2016 tages der også en række tiltag til at styrke kyst- og naturturismen.