Det Blå Danmark får brug for nye kompetencer

Publiceret 03-11-2016

Ny teknologisk udvikling og stigende konkurrence fra andre lande kan ændre fremtidens krav til uddannelse og kompetencer efterspurgt af Det Blå Danmark. Det viser en ny forløbsanalyse.

Søfartsstyrelsen udgiver i dag i samarbejde med Styrelsen for Videregående Uddannelser en forløbsanalyse vedrørende adgangen til kvalificeret arbejdskraft i Det Blå Danmark. Rapporten, som er sponsoreret af Den Danske Maritime Fond, peger samlet set på, at de maritime uddannelser forventes at kunne imødekomme de maritime erhvervs behov, som de ser ud på nuværende tidspunkt.

Det Blå Danmark står over for forandringer, herunder ny teknologi, større skibe m.v., som fremadrettet kan ændre billedet for behovet for uddannelse og kompetencer. Præcis hvilke krav der i fremtiden vil blive stillet til uddannelse og kompetencer, giver rapporten dog ingen entydige svar på.

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen:

”Adgangen til kvalificeret arbejdskraft, herunder også arbejdskraft med maritime kompetencer, har jo betydning for at sikre vækst i Det Blå Danmark. Derfor er det også vigtigt at se på, hvordan udviklingen har været, og ikke mindst, hvad vi kan forvente fremover, også set i lyset af erhvervets vurdering af de udfordringer og muligheder, som sektoren har. Den nye forløbsanalyse vil indgå i det blå vækstteams overvejelser om, hvad der skal til for at ruste sektoren til fremtidens krav.”

Rapporten viser udviklingen i antal søfarende, deres beskæftigelse og antallet af maritimt nyuddannede og følger dermed op på tidligere analyser fra Søfartsstyrelsen og Styrelsen for Videregående Uddannelser.

Forløbsanalyse vedrørende danske søfarende: Adgang til kvalificeret arbejdskraft i Det Blå Danmark

Kontaktperson: presserådgiver Sara Ringgaard Price. Tlf.: 91 39 94 07 eller e-mail: spr@evm.dk.