Analyse af erhvervsfremmesystemet er klar

Publiceret 07-11-2016

Erhvervs- og Vækstministeriet har nu modtaget en ekstern analyse med et eftersyn af erhvervsfremmesystemet, som blev annonceret i regeringsgrundlaget. Analysen vil indgå i regeringens videre arbejde med en modernisering af erhvervsfremmesystemet.

Erhvervs- og Vækstminister Troels Lund Poulsen:

”Det er afgørende, at virksomheder møder et offentligt erhvervsfremmesystem, som imødekommer de udfordringer og behov, som erhvervslivet har, og analysen vil derfor indgå i regeringens videre arbejde med at forenkle og fokusere erhvervsfremmesystemet. Det er min forventning, at regeringen præsenterer et udspil, hvor vi ser på erhvervsfremmeordningerne som en del af det samlede arbejde for en fornyelse af den offentlige sektor.”

Analysen er gennemført af McKinsey & Company sammen med Struensee og Co., DAMVAD Analytics og Landfall Strategy Group.

Eftersyn af erhvervsfremmeindsatsen - kortlægning

Eftersyn af erhvervsfremmeindsatsen - afrapportering

For yderligere pressekontakt: Presserådgiver Rasmus Holm Thomsen: Tlf. 91 39 94 55 / rht@evm.dk