Ændring af Vækstlån rammer stort behov for lån hos virksomheder

Publiceret 17-11-2016

I april 2016 blev minimumsgrænsen for lån direkte fra Vækstfonden sat ned fra 2 mio. kr. til 1 mio. kr. Ændringen har skabt stor efterspørgsel fra virksomheder over hele landet. Flere end 80 virksomheder har allerede ansøgt om et af de mindre lån.

Som et led i regeringens vækststrategi ”Vækst og udvikling i hele Danmark” blev minimumsgrænsen for lån direkte fra Vækstfonden – de såkaldte Vækstlån – i april halveret fra 2 mio. kr. til 1 mio. kr. Formålet var at styrke adgangen til finansiering for især iværksættere og mindre virksomheder, og ændringen er blevet mødt af stor efterspørgsel fra virksomheder over hele landet. Siden foråret har Vækstfonden modtaget flere end 80 ansøgninger om et af de mindre Vækstlån.

Erhvervs- og Vækstminister Troels Lund Poulsen:

”Regeringen arbejder for at skabe de bedst mulige rammer for udvikling og vækst i hele Danmark. I den sammenhæng vurderede vi, at en sænkning af minimumsgrænsen for Vækstfondens lån ville gavne rigtig mange især mindre virksomheder. Det har vist sig at holde stik. Jeg er meget tilfreds med, at vi nu kan give mange nye virksomheder over hele landet mulighed for at finansiere deres vækstplaner.”

Udlånsdirektør i Vækstfonden Jens Mølby:

”Vi oplevede tidligere, at det kunne være vanskeligt for især iværksættere og de mindre virksomheder at få deres samlede finansiering til at falde på plads med den hidtidige minimumsgrænse. Der er ingen tvivl om, at den lavere grænse gør det betydeligt lettere. Efterspørgslen taler næsten for sig selv.” 

Efterspørgslen på de mindre Vækstlån kommer fra hele landet, dog med en overvægt vest for Storebælt. For virksomheder med et finansieringsbehov under den nye minimumsgrænse for Vækstlån på 1 mio. kr., er der fortsat mulighed for at benytte Vækstkaution, hvor Vækstfonden kautionerer for virksomhedens lån i banken.

Om Vækstlån

Vækstlån er målrettet små og mellemstore virksomheder, som har svært ved at opnå lån i banken, typisk fordi egenkapitalen er for lille, eller virksomheden ikke kan stille tilstrækkelige sikkerheder. Vækstlånet indgår som udgangspunkt i en samlet finansieringsløsning, der også omfatter nye lån og/eller kreditter fra bank eller et andet finansieringsinstitut. Er virksomheden nystartet, kan den søge om et Vækstlån til iværksættere.

For yderligere informationer, kontakt:

Lars Erik Skovgaard, presserådgiver i Erhvervs- og Vækstministeriet, på tlf.: 91 33 70 17 eller las@evm.dk

Peter Bruun, kommunikationschef i Vækstfonden, på tlf.: 40 81 35 46 eller pbr@vf.dk