Ændrede regler på fritidssejlerområdet styrker både deleøkonomien og det frivillige foreningsliv

Publiceret 07-11-2016

Udlejningsreglerne for fritidsfartøjer skal forenkles, så det bliver lettere for private fritidssejlere at dele og udleje deres båd. Samtidig moderniseres reglerne, så frivillige organisationer selv kan afholde fritidssejlerprøver og udstede prøvebeviser.

Fremadrettet bliver det lettere for private fritidssejlere at leje deres båd ud. Nu sender Søfartsstyrelsen nemlig en ny bekendtgørelse i høring, som skal forenkle udlejningsreglerne for fritidsfartøjer, bl.a. ved at stille samme sikkerhedskrav uanset om et fartøj anvendes til privat sejlads eller deles med andre. Der ændres ikke på de eksisterende sikkerhedskrav

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen:

”Der er et stort uudnyttet potentiale for deleøkonomi inden for fritidssejlads, hvor blandt andet alt for komplicerede regler har gjort det svært for private fritidssejlere at udleje deres båd, når de ikke selv bruger den. Det vil vi nu lave om på. Initiativet her er en del af regeringens kommende strategi for deleøkonomi, som skal fremme deleøkonomien i Danmark.”

De ændrede regler betyder blandt andet at:

  • den nuværende regulering for udlejningsfartøjer, i forhold til hvilket farvand fartøjet besejler, fjernes.
  • sikkerhedskravene til gasanlæg ombord kommer til at svare til reglerne på land.
  • der sker en generel forenkling og præcisering af reglerne, så det bliver mindre tidskrævende og administrativt tungt for private fritidssejlere at gøre sig bekendt med hvilke regler, de skal opfylde, når de ønsker at leje eller dele deres båd med andre.

Samtidig sendes yderligere en ny bekendtgørelse om fritidssejlerbeviser i høring, som har til formål at styrke de frivillige sejlklubber ved at øge brugerinddragelsen i forbindelse med afholdelse af prøver til bl.a. duelighedsbevis.

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen:

”Helt konkret vil vi lave en ny model for fritidssejlerprøverne, så de er mere tidssvarende, så sikkerheden styrkes, og så de frivillige sejlklubber får bedre rammevilkår for deres uddannelsesaktiviteter. Blandt andet skal organisationerne have mulighed for at ansøge Søfartsstyrelsen om godkendelse til at afholde prøver og udstede beviser, ligesom de vil kunne bemyndige censorer til fritidssejlerprøverne.”

Desuden skal prøverne udformes, så de imødekommer efterspørgslen hos sejlerne i tæt samarbejde med fx deres lokale sejlsportsklubber. Ønsket om øget brugerinddragelse og styrkelse af det frivillige foreningsliv har været et stærkt ønske fra fritidssejlerorganisationerne selv.

Det er planen, at de nye regler kan træde i kraft 1. januar 2017.

Kontaktperson: Sara Ringgaard Price, srp@evm.dk, tlf. 91 39 94 07