Udfordringer for dansk realkredit skal granskes

Publiceret 04-03-2016

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen har i dag på et pressemøde præsenteret en række initiativer, der bl.a. skal analysere udfordringerne for den danske realkreditsektor.

- Jeg ser meget alvorligt på de aktuelle udfordringer for den danske realkreditsektor, herunder de prisstigninger i bidragssatserne, som en række boligejere får besked om lige nu. Derfor sætter jeg nu en række initiativer i gang, der dels skal analysere den aktuelle situation på realkreditmarkedet, og dels give grundlag for at træffe eventuelle politiske beslutninger. Vi skal sørge for, at vi på den bedst mulige måde værner om den danske realkreditmodel, siger erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen.

De fem initiativer er:

  1. Regeringen styrker den tidlige EU-indsats vedrørende kommende skærpede kapitalkrav mv. for at sikre den danske realkredit.
  2. Der nedsættes et ekspertudvalg om gennemsigtighed og mobilitet på realkreditmarkedet. (herunder kapitalkrav og påvirkning af bidragssatser, muligheden for at skifte realkreditinstitut, regelforenkling og overimplementering, tilsynspraksis og god skik reglerne.)
  3. Konkurrencerådet opfordres til at undersøge konkurrencen på realkreditmarkedet.
  4. Erhvervs- og vækstministeren inviterer til en forpligtende dialog mellem Realkreditrådet, Finansrådet og Forbrugerrådet Tænk
  5. Der følges op på anbefalinger fra 2014 om bl.a. bedre information og etablering af prisportal for boliglån 

Fakta-ark om den aktuelle situation for den danske realkreditmarked