Første danske COSME EFSI-aftale på plads: Op til 270 mio. kr. til danske virksomheder

Publiceret 09-03-2016

Den Europæiske Investeringsfond, EIF, og Vækstfonden har indgået den første aftale i COSME-programmet under den nyoprettede Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer, EFSI. Aftalen, der sikrer midler fra Junckers investeringsplan til Danmark, giver via øget tabsdækning Vækstfonden mulighed for at yde kautioner for op til 270 mio. kr. over en toårig periode til danske SMV’er. Dette giver mulighed for et samlet udlån på 360 mio. kr.

Der har været store forventninger, siden Europa-Kommissionen lancerede sin investeringsplan, også omtalt som Juncker-planen. Ved årsskiftet trådte aftalen i kraft, og den første aftale, der sikrer midler fra planen til danske små og mellemstore virksomheder, er nu indgået. 

Med garantiaftalen, der er underskrevet af EIF og Vækstfonden, får Vækstfonden over de næste to år mulighed for at yde kautioner for op til 270 mio. kr. til små og mellemstore danske virksomheder. Kautionerne bliver mulige via en garanti fra EIF under COSME-programmet med fi-nansiel støtte fra Europa-Kommissionen. Med de øgede midler forventer Vækstfonden at kunne nå cirka 250 virksomheder. 

Den danske erhvervs- og vækstminister, Troels Lund Poulsen, er tilfreds med, at det med aftalen bliver muligt at sikre finansiering til endnu flere danske SMV’er i de kommende år:

”Med aftalen ser vi de første resultater af Junckers investeringsplan og EFSI her i Danmark, og jeg glæder mig over, at vi dermed får sikret bedre adgang til risikovillig kapital for danske virksomheder med vækstpotentiale.”

Sidste år indgik Vækstfonden en aftale med EIF om de såkaldte Innov-Fin-garantier, og administrerende direktør i EIF, Pier Luigi Gilibert, ser frem til det fortsatte samarbejde: 

”Jeg er glad for at underskrive vores første danske COSME EFSI-aftale med vores langvarige partner Vækstfonden til fordel for danske virksomheder. I forlængelse af den aftale, Vækstfonden underskrev sidste år, er jeg overbevist om, at vi sammen kan nå ud til endnu flere små og mellemstore virksomheder i Danmark.”

Også direktør i Vækstfonden, Christian Motzfeldt, ser frem til med den nyligt indgåede aftale at kunne hjælpe endnu flere virksomheder:

”Vi mærker en stadigt stigende efterspørgsel på Vækstfondens finansieringsløsninger, herunder Vækstkautionerne. I 2015 ydede vi kautioner til flere end 450 virksomheder, og med garantien her sikrer vi fortsatte midler og forventer at kunne øge antallet yderligere.”

Næstformand i Europa-Kommissionen med ansvar for vækst, beskæfti-gelse, investeringer og konkurrenceevne, Jyrki Katainen, siger om aftalen: 

”EFSI-aftalen mellem EIF og Vækstfonden er meget gode nyheder for små og mellemstore, danske virksomheder, særligt for de mest innovative af dem med behov for risikovillig kapital for at få vækst i deres forretning og øge deres konkurrenceevne. Investeringsplanen bærer frugt i Danmark.”

Om aftalen

Med den nyligt underskrevne aftale får Vækstfonden en garanti for tabs-dækning på 27 mio. kr. til Vækstkaution-ordningen over de næste to år. Den tilførte tabsdækning giver fonden mulighed for at yde kautioner for op til 270 mio. kr., og det forventes, at pengene vil nå op til cirka 250 danske små og mellemstore virksomheder.

Aftalen er indgået i regi af den nyoprettede Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI), som administreres af Den Europæiske Investeringsbank (EIB), og som samler de økonomiske tiltag i Europa-Kommissionens investeringsplan.

Mere information om investeringsplanen