Fastsættelse af kontracykliske buffersatser for Danmark og Færøerne

Publiceret 31-03-2016

Den kontracykliske buffersats vil fortsat være 0 pct. i Danmark og på Færøerne.

Erhvervs- og vækstministeren fastsætter hvert kvartal den kontracykliske buffersats for Danmark og Færøerne. Fra 2. kvartal 2016 fastsættes der ligeledes en buffersats for Grønland.

Når buffersatsen er større end 0 pct., vil kravet til institutternes kapitalisering øges.

Den danske buffersats fastsættes med udgangspunkt i udvalgte indikatorer, bl.a. udlån set i forhold til BNP i Danmark. Herudover kan anden relevant information inddrages med henblik på en helhedsvurdering af risikobilledet.

Buffersatsen for Færøerne er også fastsat med udgangspunkt i en række indikatorer, herunder udlån set i forhold til BNP. Herudover er anden relevant information for Færøerne blevet inddraget med henblik på en helhedsvurdering af risikobilledet.

Erhvervs- og vækstministeren har fastsat, at de kontracykliske buffersatser for Danmark og Færøerne uændret skal være 0 pct. Det sker bl.a. på baggrund af, at Det Systemiske Risikoråd på sit møde den 29. marts 2016 har anbefalet, at buffersatsen for Danmark fortsat bør fastsættes til 0 pct.

Kontaktperson: Peter Madsen, tlf.: 91 33 70 17.