Afslutning af tværministeriel arbejdsgruppe om eksterritorial lovgivning

Publiceret 16-03-2016

Både i Europarådet og FN er der blevet igangsat et arbejde om eksterritorialitet, som vurderes at dække det danske initiativ. Ligeledes følges udvikling på området i Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst. Arbejdet i den tværministerielle arbejdsgruppe afsluttes derfor.

I marts 2014 offentliggjorde den daværende SR-regering en handlingsplan for erhverv og menneskerettigheder, Danish National Action Plan – implementation of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Et af initiativerne i handlingsplanen var at nedsætte en tværministeriel arbejdsgruppe, som skulle undersøge status på og behovet for eksterritorial lovgivning. 

Siden påbegyndelsen af arbejdet, er der sideløbende startet et arbejde i såvel Europarådet som FN om eksterritorialitet. Det vurderes, at det internationale arbejde dækker initiativet i den danske handlingsplan, og at det vil være fordelagtigt for Danmark at følge udviklingen i dette arbejde. Det nye Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst vil følge arbejdet i internationalt regi og udviklingen på området.