Troels Lund styrker indsatsen for maritimt samarbejde med Kina

Publiceret 20-05-2016

Erhvervs- og vækstministeren mødtes i dag med den kinesiske viceminister for industri og it for at drøfte en dansk-kinesisk samarbejdsaftale om grøn skibsbygning. Ministeren mødte også en repræsentant fra CCS, som vil åbne kontor i Danmark.

Det Blå Danmark har stor betydning for dansk økonomi og vores fremtidige vækstmuligheder. Derfor arbejder regeringen løbende på at styrke de maritime erhverv. Netop nu er erhvervs- og vækstministeren i Kina, hvor han i dag mødte den kinesiske viceminister for industri og it for at drøfte en ny officiel dansk-kinesisk samarbejdsaftale om skibsbygning og maritim teknologi. Ved samme lejlighed mødte ministeren en repræsentant fra China Classification Society (CCS), som netop har meddelt, at de planlægger at åbne kontor i København sidst i 2016.

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen:

”Kina har en af verdens største skibsbygningsindustrier, bl.a. bygges en stadigt større del af den danske handelsflåde i Kina, og kineserne har i øjeblikket et stærkt fokus på at styrke kapaciteten inden for konstruktion af miljørigtige og energieffektive skibe. Det maritime område er en af Danmarks styrkepositioner, og vi er særligt stærke, når det gælder innovative og grønne maritime løsninger.

"Der ligger derfor et stort vækstpotentiale for Danmark, hvis vi kan øge eksporten af vores danske maritime produkter og løsninger til Kina. Derfor havde jeg i dag et godt møde med den kinesiske industriminister, for at arbejde på at få en samarbejdsaftale i stand, der kan øge danske virksomheders vækst på det kinesiske marked yderligere. Danske redere udgør allerede den største gruppe af udenlandske leverandører af søtransport i Kina, der er de danske rederiers vigtigste marked. Med CCS’ nye kontor i Danmark, vil danske maritime underleverandører desuden få endnu lettere adgang til det kinesiske marked.”

Ud over mødet med ministeren deltager ministeren i dag også i et seminar om grøn skibsbygning, hvor repræsentanter fra danske og kinesiske maritime erhverv mødes for at styrke det dansk-kinesiske samarbejde og dele erfaringer og udveksle synspunkter omkring energieffektiv og miljøvenlig skibsbygning og markedsudvikling på området.  

I dag besøger ministeren endvidere Shanghai East Container Terminal, som er ejet af Shanghai International Port Group og APM Terminals, for at se på de danske investeringer på området og diskutere udfordringer og muligheder på det kinesiske shipping-marked.

Under sit besøg i Kina har ministeren også mødtes med den kinesiske transportminister i Beijing for at drøfte de overordnede rammer for international shipping og pleje den gode relation til de kinesiske myndigheder i forhold til dansk eksport af tjenesteydelser på søfartsområdet.

Pressekontakt: Sara Ringgaard Price, srp@evm.dk, 91 39 94 07