Troels Lund Poulsen besøger Kina

Publiceret 17-05-2016

Erhvervs- og vækstministeren rejser i aften til Kina. Her skal han bl.a. promovere Danmark som attraktiv turistdestination for udrejsende kinesere og arbejde for at fremme danske maritime erhvervsinteresser i Kina.

Som et led i arbejdet med at skabe et Danmark i Vækst, rejser erhvervs- og vækstministeren nu til Kina, for at udbrede kendskabet til Danmark og styrke danske virksomheders position og vilkår på det kinesiske marked.

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen:
”Kina udgør et vigtigt marked for Danmark, og særligt inden for turisme og de maritime erhverv er der et stort uudnyttet potentiale, som kan bidrage positivt til væksten i Danmark. Derfor er det mit mål med denne her rejse, at få styrket samarbejdet med de kinesiske myndigheder på turismeområdet, så Danmark kan få del i det stigende antal udrejsende kinesere. Derudover håber jeg på, at få styrket dansk eksport af innovative og grønne maritime løsninger. Kina har én af verdens største skibsbygningsindustrier, og her har de danske maritime virksomheder rigtigt meget at byde ind med.” 

På rejsen besøger ministeren både Beijing og Shanghai, hvor han skal mødes med relevante kinesiske myndigheder og organisationer og deltage i en række arrangementer, herunder et seminar om grøn skibsbygning og åbningen af den internationale konference ’Tourism for Peace and Development’. 

Ud over interessevaretagelse i forbindelse med turisme og søfart skal erhvervs- og vækstministeren bl.a. mødes med kommisæren for den kinesiske patentmyndighed for at drøfte det bilaterale samarbejde på patentområdet, deltage ved en underskriftsceremoni for en samarbejdsaftale mellem Saxo Bank og Lufax og besøge det dansk-inspirerede Shanghai Yiheyuan Elder Service Center. Endvidere mødes ministeren med nogle af de største danske virksomheder på det kinesiske marked, for at drøfte udfordringer og muligheder på det kinesiske marked. 

Pressekontakt: Sara Ringgaard Price, srp@evm.dk, 91 39 94 07