Ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi – et stærkere og mere trygt digitalt samfund

Publiceret 12-05-2016

Regeringen, KL og Danske Regioner har indgået aftale om den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for 2016-2020. Strategien skal medvirke til at forme fremtidens digitale Danmark og sikre, at den offentlige sektor kan gribe ud efter de teknologiske muligheder for at skabe yderligere værdi, vækst og effektivisering, mens danskernes tryghed og tillid til det digitale samfund fastholdes.

Et mere digitalt Danmark

Regeringen, kommunerne og regionerne lægger med den nye fælles strategi fundamentet for fremtidens digitale offentlige sektor og sætter tre ambitiøse, men samtidig realistiske mål for udviklingen de kommende år:

  • Digitalisering og bedre genbrug af data skal bidrage til at skabe en mere sammenhængende og effektiv offentlig service med digitale velfærdsløsninger af høj klasse. Det skal blandt andet gøre det endnu nemmere for borgeren at møde det offentlige digitalt og opleve en mere koordineret offentlig service på tværs af myndigheder.
  • Offentlig digitalisering skal også gøre det lettere og mere attraktivt at drive virksomhed og nedbringe virksomhedernes administrative byrder. Fx skal erhvervslivet skal have adgang til flere offentlige data, der kan udnyttes som råstof til forskning, teknologi og innovation.
  • Udviklingen skal ske med sikkerhed for borgerens og virksomheders data, så danskerne også fremover har stor tillid til offentlige digitale løsninger. Danmark skal fortsat være et samfund, hvor alle kan deltage – både de digitalt parate og dem, der ikke kan eller har mulighed for at bruge de digitale løsninger.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen glæder sig over den særlige danske tradition for, at stat, kommuner og regioner arbejder sammen om digitalisering:
”Danmark er internationalt set et foregangsland, når det kommer til offentlig digitalisering. Det tætte samarbejde er kernen i en effektiv, sammenhængende digital offentlig sektor. Det gør, at vi som samfund formår at tilpasse os og udnytte de nye teknologiske muligheder samtidig med, at vi bevarer den tryghed og tillid til hinanden og til samfundet, som er så unikt for Danmark.”

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen:
”Regeringen har høje ambitioner indenfor digitalisering, og virksomhedernes byrder skal reduceres endnu mere, bl.a. med automatisk erhvervsrapportering, hvor vi på sigt vil gøre op med manuelle indberetningspligter. Jeg glæder mig over, at vi i digitaliseringen af Danmark lykkes med et helhedssyn, hvor effektivisering i det offentlige går hånd i hånd med bedre rammer for vækst i dansk erhvervsliv”.

KL’s formand Martin Damm:
"Med den nye strategi er vi med til at skabe et fortsat stærkt fokus på samarbejde og på at løse problemstillinger, som kommuner, stat og regioner ikke kan løse hver for sig. Strategien giver bedre mulighed for at styrke den lokale og borgernære service.  For eksempel til en borger med psykiatriske lidelser og misbrugsproblemer, som skal modtage en sammenhængende behandling på tværs af region og kommune."

Danske Regioners formand Bent Hansen:
”Jeg er særlig glad for, at indsatsen de kommende år indskærper, at der er fokus på både at dele og sikre informationer. For patienter er det nemlig vigtigt, at relevante oplysninger fra et sygehus let kan deles, så egen læge og hjemmesygepleje hurtigt får besked. Og folk skal have tillid til, at det kun er de relevante informationer, der gives videre – og kun til de rette modtagere.”

Lancering

Strategien præsenteres ved et kort pressemøde i Finansministeriet torsdag d. 12. maj kl 14.00 med deltagelse af finansminister Claus Hjort Frederiksen; erhvervs- og vækstminister Troels Lund-Poulsen; formand for KL Martin Damm; samt formand for Danske Regioner Bent Hansen. 

Der vil være en teknisk briefing om strategiens indhold kl. 14.30 i Rentekammersalen i Finansministeriet ved Lars Frelle Petersen (Digitaliseringsstyrelsen), formand for den fællesoffentlige porteføljestyregruppe for digitaliserings-strategien.

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål om strategien til et panel med deltagelse af Anne-Sofie Jensen, vicedirektør i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering; Katrine Winding, vicedirektør i Erhvervsstyrelsen; Ralf Klitgaard Jensen, afdelingschef i KL, og Tommy Kjelsgaard, centerchef, Danske Regioner.