Målrettet erhvervsindsats skal løfte kommuner med lav vækst

Publiceret 09-05-2016

En ny målrettet erhvervsindsats sættes nu i gang af erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen for at løfte væksten i tre vækst-udfordrede områder i landdistrikterne.

Med en ny målrettet erhvervsindsats ønsker erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen at skabe en lokal selvbåren vækst i op til tre udvalgte områder i de danske landdistrikter. Ministeren sætter i denne uge initiativet i gang. 

"Det er afgørende at styrke regionale og lokale styrkepositioner, for at skabe udvikling i hele Danmark og dermed fornyet dansk vækst. Derfor sætter vi nu en målrettet erhvervsindsats i gang, som skal øge den private job- og værdiskabelse i nogle områder, som har haft det svært. Jeg er overbevist om, at initiativet kan skabe en reel og varig forskel for den lokale erhvervsudvikling", siger erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen.

I alt er der afsat 24 mio. kr. til finansiering til indsatserne, hvor kommunerne også forventes at bidrage, og herudover kan de tre projekter trække på nødvendige ressourcer i ministerierne.

Den målrettede erhvervsindsats skal ske i tæt samspil med regionerne og deres vækstfora, som skal koordinere indsatserne med øvrige tiltag, som allerede foregår lokalt og regionalt.

De regionale vækstfora er desuden af ministeren blevet tildelt en vigtig rolle med at indstille områder og være en del af udvælgelses-processen. De enkelte regioner skal således hver indstille én kandidat på baggrund af ansøgninger fra kommunerne.

"For mig er det afgørende, at vi får skabt nogle indsatser, som i høj grad bygger på lokal forankring, et lokalt ejerskab, og hvor det et stort engagement gør, at de målrettede erhvervsindsatser bliver selvbærende. Det er min ambition at udvælge de endelige områder i efteråret, så vi kan få gang i den her vigtige indsats", siger Troels Lund Poulsen.

Erhvervs- og Vækstministeriet har identificeret 23 kommuner, som alle er kendetegnet ved faldende beskæftigelse, at ligge langt fra en storby og med en lav erhvervsindkomst. Det er i disse områder de tre indsatser skal foregå.

Den målrettede erhvervsindsats er finansieret gennem den politiske aftale om udmøntning af Vækst og Udvikling den 9. februar 2016. Indsatsen løber frem til 2019.

For yderligere pressekontakt:

Pressekonsulent Rasmus Holm Thomsen, Erhvervs- og Vækstministeriet, tlf. 91 39 94 55 / mail rht@evm.dk