Folketinget vedtager ny revisorlov

Publiceret 19-05-2016

Folketinget har i dag vedtaget en ny revisorlov , som sætter rammerne for revisorernes arbejde og samspil med erhvervslivet.

Den nye revisorlov ligger tæt op af EU's minimumskrav og giver danske virksomheder bedre konkurrencevilkår i forhold til udlandet. Samtidig sikres der fortsat en høj grad af uafhængighed og tillid til revisors arbejde. 

Med den nye revisorlov vil færre virksomheder fremover være underlagt de skrappeste krav for revision, sådan som det hidtil har været tilfældet. 

Derudover er sanktionssystemet for revisorerne lavet om. Det betyder, at små førstegangsforseelser straffes mere lempeligt, mens alvorlige og gentagende overtrædelser straffes markant hårdere.

Forslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love

Loven træder i kraft den 17. juni 2016.