Erhvervs- og vækstministeren nedsætter vækstteam for Det Blå Danmark

Publiceret 18-05-2016

Danmark i vækst: Erhvervs- og vækstministeren lancerer i dag et nyt vækstteam, som skal fremtidssikre Det Blå Danmarks konkurrenceevne frem mod 2025.

Det Blå Danmark står for knap 25 pct. af den samlede danske eksport, og beskæftiger direkte og indirekte knap 102.000 personer. Det Blå Danmark opererer samtidig på et globalt marked, der er præget af benhård international konkurrence og stor usikkerhed.

Samtidig døjer erhvervet fortsat med efterveerne af den økonomiske krise. Derfor vil regeringen styrke Det Blå Danmarks internationale konkurrenceevne, så Danmark også i fremtiden er en stærk maritim nation. Første skridt er nedsættelsen af et nyt vækstteam for Det Blå Danmark.

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen:

”Det Blå Danmark er med til at skabe beskæftigelse i hele landet. Danmark er en stærk international spiller på det maritime område, hvor danske virksomheder er blandt de førende i verden. Men konkurrencen intensiveres, oliepris og fragtrater ligger lavt, og krisen i skibsfarten kan aflæses direkte på de danske eksporttal. Det er derfor vigtigt at vi ruster os til at stå distancen internationalt – også på lang sigt.

"Det er et centralt ben i regeringens projekt om et Danmark i Vækst, at vi får endnu mere ud af vores styrkepositioner i den nye globale økonomi. For eksempel giver digitaliseringen nye muligheder, som både erhverv og myndigheder skal gribe, ligesom der er stort potentiale for danske virksomheder i udbredelsen af højteknologiske og energieffektive løsninger. Vi skal fremme investeringer i Danmark, og der skal ses på hvorledes de maritime klynger kan udvikles, fx med havnene som omdrejningspunkt.”

Vækstteamet for Det Blå Danmark skal belyse udfordringer og barrierer for vækst i Det Blå Danmark samt udarbejde konkrete anbefalinger til fremtidsrettede vækstvilkår. Arbejdet påbegyndes i juni 2016, og vækstteamet forventes at aflægge rapport senest i 1. kvartal 2017.

Formanden for vækstteamet bliver Jesper Lok, der bl.a. er bestyrelsesformand i ESVAGT og J. Lauritzen.

Jesper Lok:

"Det Blå Danmark har spillet en væsentlig rolle for Danmark og på det globale marked i mere end 100 år. Jeg glæder mig til, sammen med en række nøglespillere fra de maritime erhverv at sikre, at Danmark fortsat kan ligge i front, så vi også fremadrettet kan skabe gode job- og karrieremuligheder og bidrage til økonomisk vækst.”

Medlemmerne af vækstteamet er:

  • Jesper Lok (formand)
  • Michael Skov, adm. direktør, Hafnia Tankers og bestyrelsesmed-lem i Danmarks Rederiforening
  • Thomas Knudsen, adm. direktør, MAN Diesel & Turbo og for-mand for Danske Maritime 
  • Ole Ingrisch, havnedirektør, Esbjerg Havn og bestyrelsesformand for Danske Havne
  • Christina Ørskov, adm. direktør, Orskov Group
  • Jens Frederik Hansen, adm. direktør, A2SEA
  • Mette Sanne Hansen, centerleder, Maritime DTU
  • Christina Grumstrup Sørensen, senior partner, Copenhagen infra-structure partners
  • Claus Jensen, forbundsformand i Dansk Metal, bestyrelsesmedlem i Innovationsfonden, medlem af Danmarks Vækstråd mv.
  • Andreas Nordseth, direktør, Søfartsstyrelsen

Anbefalingerne fra vækstteamet vil danne grundlag for regeringens kommende vækststrategi for Det Blå Danmark.

Pressekontakt: Sara Ringgaard Price, srp@evm.dk, 91 39 94 07