Byggeaffald og spildevand skal omsættes til vækst og grønne byer

Publiceret 18-05-2016

Som de første kommuner i Danmark har Vejle, Kolding og Slagelse fået medfinansiering fra EU’s Regionalfond – i alt 16 mio. kroner - til bæredygtige løsninger, der skal skabe grønnere byer og vækst gennem nye teknologier.

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen:

”Investeringerne i bæredygtig, grøn byudvikling har dobbelt sigte. Indsatserne skal dels bidrage til reduktion af energiforbruget i byerne, men også skabe flere innovative virksomheder, der arbejder med udvikling af nye metoder til håndtering af affald, og udvikler teknologier, der kan udbredes og skabe vækst. Det er meget glædeligt, at tre danske kommuner kan arbejde videre med projekter inden for bæredygtige byløsninger.”

Vejle, Kolding og Slagelse arbejder alle med bæredygtig byudvikling på flere fronter. Kommunerne har således udarbejdet helhedsorienterede strategier, der udstikker retning og rammer for den fremtidige byudvikling. EU-midlerne går til konkrete dele af kommunernes strategier, mens kommunerne selv står for at finansiere øvrige aktiviteter som led i gennemførslen. 

Helt konkret vil EU’s medfinansiering blandt andet bidrage til udviklingen af såkaldt cirkulære løsningsmodeller til håndtering af byggeaffald og alternative spildevandsløsninger, der kombinerer vandafstrømning med rekreative tiltag. 

Forventningen er, at de nye metoder og teknologier fra Vejle, Kolding og Slagelse på sigt kan afsættes til andre byer med lignende udfordringer, og måske udbredes til eksportmarkeder. Mange steder i verden står vi med udfordringer i takt med at mange byer vokser, og her er det meget positivt at Danmark er med til at udvikle løsninger,” siger Troels Lund Poulsen.

Fakta om EU’s strukturfonde – Regional- og Socialfonden

  • Danmark modtager i perioden 2014-2020 3 milliarder kr. fra EU’s strukturfonde.
  • Halvdelen af midlerne kommer fra Socialfonden og halvdelen fra Regionalfonden.
  • Regionalfondsprogrammets formål i Danmark er at styrke den regionale konkurrenceevne og beskæftigelse ved at forbedre vækstvilkårene inden for innovation, iværksætteri og anvendelsen af ny teknologi.
  • I Danmark er det Erhvervsstyrelsen, der træffer afgørelse om tildeling af midler fra Socialfonden og Regionalfonden.

For yderligere pressekontakt:

Pressekonsulent Rasmus Holm Thomsen, Erhvervs- og Vækstministeriet, tlf. 91 39 94 55 / mail rht@evm.dk