Større bøder for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed

Publiceret 20-06-2016

Bøderne for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed bør forhøjes, anbefaler et enigt udvalg. Erhvervs- og vækstministeren vil fremsætte det nødvendige lovforslag til gennemførelse af udvalgets anbefalinger i næste folketingssamling.

Det er væsentligt for den finansielle stabilitet at de finansielle virksomheder overholder lovgivningen. Der skal derfor være passende sanktioner, hvis reglerne overtrædes, og reglerne skal modsvare, hvad der gælder for finansielle virksomheder i vore nabolande.

Udvalget om bødesanktioner på det finansielle område anbefaler derfor, at der fremadrettet skal kunne tildeles bøder til virksomheder på op til 50 millioner kroner i særligt grove tilfælde og bøder på op til 2 gange en månedsløn til fysiske personer. Der er tale om en væsentlig forhøjelse af bødeniveauet.

Formålet med forhøjelsen er at skabe en bedre sammenhæng mellem strafudmålingen og dels grovheden af overtrædelsen, dels størrelsen af den finansielle virksomhed, der har begået overtrædelsen. Samtidig vil en forhøjelse bringe bødeniveauet i Danmark mere på linje med bødeniveauet i Storbritannien og Sverige. Det fremgår af betænkningen fra udvalget om bødesanktioner på det finansielle område, som netop har afsluttet sit arbejde.

Erhvervs- og vækstminister Troels Lunds Poulsen:

”Jeg mener, at det er åbenlyst, at der skal være en bedre sammenhæng mellem virksomhedernes finansielle styrke, grovheden af overtrædelsen og bødestørrelsen. Og samtidig skal vi have sikret, at mindre virksomheder ikke straffes uforholdsmæssigt hårdt. Jeg vil derfor fremsætte det nødvendige lovforslag til efteråret, så udvalgets anbefalinger kan blive gennemført”.

Udvalgets betænkning 

Yderligere information via pressechef Kim Bove, tlf.: 91 33 70 15.