Produktionspanel 4.0 skal digitalisere produktions-Danmark

Publiceret 01-06-2016

Regeringen nedsætter nu ”Produktionspanel 4.0”, der skal øge den digitale og teknologiske omstilling i danske produktionsvirksomheder – særligt de små og mellemstore. CEO Niels B. Christiansen fra Danfoss bliver formand for panelet, der skal løfte produktions-Danmark ind i den fjerde industrielle revolution.

Brugen af data, robotter og avanceret produktionsudstyr vil i de nærmeste år stige kraftigt, og dermed forandre arbejdet for produktionsvirksomheder verden over. Bølgen af teknologiske forandringer benævnes ”den fjerde industrielle revolution”.

For at sikre en digital omstilling i danske virksomheder, nedsætter regeringen nu ”Produktionspanel 4.0”.

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen:

”Industrialisering 4.0 skal styrke avanceret og videntung produktion i Danmark. Vi har et godt digitalt udgangspunkt, men udviklingen accelererer lige nu kraftigt, og det er afgørende for dansk erhvervslivs vækst og konkurrenceevne, at vi udnytter mulighederne i industrialisering 4.0. Særligt blandt de små og mellemstore virksomheder er der plads til at rykke hurtigere på den digitale udvikling.”

Panelet er en videreførelse af det tidligere Produktionspanel, der afleverede sine anbefalinger til at fastholde og udvikle produktion i Danmark. Produktionspanel 4.0 får bl.a. til opgave at se på barrierer for investeringer, kompetencer og det offentliges rolle i at understøtte, at virksomhederne får et digitalt løft.
Netop de emner var også højt på dagsordenen, da statsminister Lars Løkke Rasmussen havde samlet økonomer, erhvervsledere og regeringen til Marienborg-topmødet i den forgangne uge.

Produktionspanelet sammensættes derfor med aktører, der kender erhvervslivets udfordringer på dette punkt, og med medlemmer, der har stor indsigt i den teknologiske og digitale udvikling. Panelets formand bliver CEO på Danfoss, Niels B. Christiansen:

”Der er ingen tvivl om, at Danmark på mange måder egner sig til den type virksomheder og arbejdspladser, som digitaliseringen skaber. Danmark har et godt udgangspunkt med højkompetente arbejdspladser, høj værdiskabelse og højtuddannede medarbejdere. Udfordringen er dog, at teknologien tager kvantespring i disse år, og vi skal derfor have fokus på hurtig handling og tekniske kompetencer. Formår vi det, er der enorme vækstmulighed for virksomheder - og for Danmark.”

Produktionspanel 4.0 afleverer sine anbefalinger til regeringen i april 2017.

Produktionspanelets kommissorium

For yderligere kontakt:

Pressekonsulent Rasmus Holm Thomsen, Erhvervs- og Vækstministeriet, tlf. 91 39 94 55 / mail rht@evm.dk eller skriv til produktionspanel@evm.dk