Planlovsaftale styrker vækst og udvikling i hele Danmark

Publiceret 09-06-2016

Regeringen har i dag indgået en aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om ”Et Danmark i bedre balance – Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet”.

Aftalen giver bl.a. nye udviklingsmuligheder i kystnærhedszonen, i landdistrikterne, for detailhandlen og i byerne.

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen:

”Vi får nu en ny og moderne planlov. Det giver kommuner, erhvervsliv og borgere bedre rammer for at udvikle byer, boliger og virksomheder til gavn for hele Danmark. Dermed når regeringen i mål med endnu en stor del af de mere end 120 initiativer i udspillet Vækst og udvikling i hele Danmark fra november. Samlet har vi nu indgået aftaler og taget initiativer, der vil skabe en vækst på op mod 2½ mia. kr. om året i hele Danmark.”

Aftalen indeholder initiativer inden for seks områder:

  1. Nye udviklingsmuligheder med fortsat bevarelse af kystnærhedszonen og øget fleksibilitet inden for strandbeskyttelseslinjen
  2. Nye udviklingsmuligheder i landdistrikter og for produktion
  3. Bedre udviklingsmuligheder for detailhandel
  4. Friere rammer, investeringer og administrative lettelser
  5. Almene boliger og byudvikling mv.
  6. Andre initiativer (luftfart, biobrændstof, landsbyer, turisme, produktion)

Aftalen indebærer også en forstærket indsats for større og bedre sammenhængende naturområder, baseret på Grønt Danmarkskort.

Kommunerne vil med aftalen få nye muligheder og langt større ansvar for den lokale planlægning og udvikling. Samtidig fastholdes offentlig adgang til strande, beskyttelse af natur og hensynet til omgivelserne prioriteres højt.

Udover ændringerne i planloven mv. er aftaleparterne enige om at fremme en række vækstinitiativer.

Lovforslaget forventes fremsat i oktober 2016 med henblik på ikrafttrædelse i januar 2017.

For yderligere pressekontakt:

Erhvervs- og Vækstministeriet: Pressechef Kim Bové 91 33 70 15 / kkb@evm.dk