Ny udlånsredegørelse viser forbedrede finansieringsforhold for store virksomheder

Publiceret 27-06-2016

Finansieringssituationen for store virksomheder er forbedret over det seneste år, men mindre virksomheder har ikke oplevet tilsvarende bedring, viser den seneste udlånsredegørelse fra Erhvervs- og Vækstministeriet.

Generelt har de danske virksomheder oplevet en forbedring af finansieringssituationen over det seneste år. Men den nye udlånsredegørelse fra Erhvervs- og Vækstministeriet viser, at det primært er de store virksomheder, der har fået forbedret deres finansieringssituation, mens forholdene for de små virksomheder er på samme niveau som det foregående år.

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen: 

"Det er godt nyt, at der generelt er bedre finansieringsforhold for vores virksomheder set over det seneste år, men det er bekymrende, at de små virksomheder fortsat halter efter de store. Det er afgørende for væksten i Danmark, at også de små virksomheder med gode projekter kan få finansieret deres udvikling. Finansiering af små og mellemstore virksomheder er noget, regeringen har konstant fokus på – senest i vores aftale om vækst og udvikling i hele Danmark.”

Udlånsredegørelsen ser som noget nyt på de danske virksomheders mulighed for at rejse egenkapitalfinansiering via venture- og aktiemarkederne. Her fremgår det, at størrelsen på det danske børsmarked for større virksomheder, målt i pct. af BNP, generelt har været stigende de senere år. Der har imidlertid i de seneste år været et beskedent antal børsnoteringer på mellem en og to noteringer årligt, hvilket er betydeligt færre end i Norge og især Sverige. En stor del af noteringerne i Sverige udgøres af mindre virksomheder.

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen: 

"Det begrænsede antal børsnoteringer i Danmark understreger behovet for, at vi ser nærmere på, hvordan vi får skabt et velfungerende børsmarked for nye og mindre virksomheder. Hvis lovende danske virksomheder ikke kan skaffe den fornødne kapital, går det ud over virksomhedernes evne til at udvikle sig og skabe vækst og arbejdspladser."

For særligt nye og mindre virksomheder har virksomhedernes soliditetsgrad stor betydning for rentesatsen på lånefinansiering.  En større egenkapitalfinansiering af nye og mindre virksomheder vil således kunne forbedre muligheden for billigere lånefinansiering af virksomheden.

Udlånsredegørelse 2016

Pressekontakt: Sara Ringgaard Price, srp@evm.dk, tlf. 91 39 94 07